ulaştırma işleri vergi değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ulaştırma işleri vergi değeri kelimesinin manası:

 1. Dar yükümlülükle bağımlı olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde sağladıkları kazançların Kurumlar eliyle bağımlı yabancı ülkelerde sağlanan kazançlar gibi vergilendirilmesi.

ulaştırma işleri vergi değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dışsatım bağışıklığı: İş merkezleri Türkiye’de bulunmayanların başka ülkelere gönderilmek üzere Türkiye’den satın aldıkları ya da Türkiye’de yaptıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere gönderenlerin bu işlerden doğacak kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş sayılmaması nedeniyle uygulanan bağışıklık. Devamını Oku

 • kamusal kent işgörüleri: Yerel bir toplumda yaşayanların ortaklaşa yararlandıkları ve genellikle devlet, kent yönetimi gibi kamu tüzel kişiliklerince doğrudan doğruya ya da onların gözetim ve denetimi altında, kazanç amacı olmaksızın yerine getirilen, yol, okul, gezilik, durguluk, su, elektrik, havagazı ve toplu taşıma gibi gereksinmelerle ilgili işler ve kolaylıklar. bkz. kamu görevi. Devamını Oku

 • arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer: Kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır. Devamını Oku

 • dergah: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ettikleri ve törenler yaptıkları yer, tekke. Devamını Oku

 • döviz: Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek ve poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Yabancı ülke parası. Devamını Oku

 • iç seste ünlü türemesi: Türkçenin hece yapısına aykırı olan yabancı kelimelerde söyleyişi kolaylaştırmak, Türkçe kelimelerde de anlama güç katmak üzere kelimenin iç sesinde ünlü türemesi olayı. Başlıca türleri şunlardır: İki ünsüzle başlayan tek heceli yabancı kelimelerde iki ünsüz arasında: tren > tiren, grup > gurup, kral > kıral, klüp > kulüp vb. || Sonu iki ünsüzle biten tek heceli Devamını Oku

 • vergi ödeme yeteneği kuralı: Kişilerin akçalı güçleri oranında vergilendirilmesi kuralı. Devamını Oku

 • tekke: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh Örnek: Hemen her ev yarı saray ve yarı tekke gibi bir şeydi. A. Ş. Hisar İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer. Esrar içilen üstü Devamını Oku

 • ek vergi: Bir vergiye ek olarak alınan vergi. Türkiye’de 1995 yılından itibaren belli dönemlerde, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla uygulanmaya başlanan ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, şaraplar, ispirto, oyun kağıtları ve röntgen filmleri Devamını Oku

 • kıvandırma işleri: Bir işletmede, işçilerin kıvançsızlıklarını giderme amacı ile yapılan işler. Devamını Oku

 • ulaşım: Ulaşma işi. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas. Devamını Oku

 • faiz arakazancı: İki ülke arasındaki faiz farklılıklarından sağlanan kazanç. Devamını Oku

 • kamulaştırma değeri: Bir kamulaştırma işleminde, taşınmazın yargı ve yönetim orunlarınca saptanan değeri. Devamını Oku

 • birleşmiş milletler örgütü: Dünya barış ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, iktisadi ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak ve bu ülkelerde refah düzeyini yükseltmek amacıyla 1945 yılında San Fransisko’da 51 ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile kurulmuş örgüt. Devamını Oku

 • karadeniz ekonomik işbirliği antlaşması: Türkiye, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Ermenistan ve Gürcistan’ın katılımıyla, söz konusu ülkeler arasında iktisadi, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin potansiyelinin en iyi biçimde değerlendirilmesi amacıyla 1992 yılında İstanbul’da imzalanan antlaşma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar