ümmetçilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ümmetçilik kelimesinin manası:

 1. Bir İslam topluluğu olarak kalmak amacını güdenlerin görüşü.

ümmetçilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • icmai ümmet: Ist: Aynı asırda yaşamış olan İslam alimlerinden müctehid olanların, şeriatın bir mes’elesi hakkında verilen hükümde birleşmeleridir. (Osmanlıca’da yazılışı: icma-i ümmet) Devamını Oku

 • zakat: Zekat, (İslam) İslam’ın 3’üncü şŸartı, İslam hukuku çerçevesinde yılda bir yapılan ve hayır işŸleri amacı ve dinî amaçlarla kullanılan zorunlu ödeme Devamını Oku

 • remain: Kalmak, durmak, geriye kalmak, aynen kalmak, sürdürmek, artmak Kalmak, durmak Devamını Oku

 • five pillars of: İslam’ın BeşŸ şžartı, İslam’ın şžartları, İslam dininin beşŸ temel ilkesi (bunlar: Allah’a ve Muhammed’e onun peygamberi olarak inanmak, namaz, zekat, oruç ve Mekke’ye Hacca gitmektir) Devamını Oku

 • ümmetçe: Ümmet olarak Örnek: Özlenen baharlar vardır, soyca sopça, ümmetçe özlenen baharlar… T. Buğra Devamını Oku

 • istenççilik: Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradecilik, iradiye, volontarizm. İstencin eğitimini eğitimin başlıca amacı olarak kabul eden Devamını Oku

 • sojourn: Geçici olarak kalmak, bir süre kalmak Kalmak, geçici olarak kalmak, misafir olmak Devamını Oku

 • hizipçilik: Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma. Devamını Oku

 • panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım. Bütün müslümanların birleşmesi siyaseti. İttihad-ı İslam. İslam birliği siyaseti. (Osmanlıca’da yazılışı: pan-islamizm) Devamını Oku

 • müslümanlaştırmak: Bir topluluğu veya bir kimseyi İslam dinine sokmak, İslamlaştırmak. Devamını Oku

 • disiplin: Sıkı düzen Örnek: Bu, belki de ordu için şart olan disiplin ruhunu bende bulamamış olmalarındandır. R. N. Güntekin Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü Öğretim Devamını Oku

 • müslümanlık: Müslüman olma durumu. Müslüman topluluğu. Devamını Oku

 • devletçilik: Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, erkincilik karşıtı. Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi. Devamını Oku

 • survive: Baki kalmak, başkasından fazla yaşamak, daha uzun ömrü olmak. Hayatta kalmak, sağ kalmak, kalmak, geriye kalmak, daha uzun yaşamak, yadigar kalmak, dayanmak, göğüs germek Devamını Oku

 • ümmet: Hz. Muhammed’e inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak çevresinde toplanan Müslümanların tümü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar