umumı mahkemeler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte umumı mahkemeler kelimesinin manası:

 1. Bk. genel yargılıklar

umumı mahkemeler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tüze yargılıkları: Anayasa, danıştay, uyuşmazlık, askerlere özgü yargılıklar gibi Anayasa ve özel yasalarla görevlendirilen yargıyerlerinin görevleri dışında kalan bütün uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlü ve yargıçlar yasasına bağlı yargıçlarla çalışan yargı yerleri. Devamını Oku

 • uyuşmazlık yargılıkları: Yönetim yargılıklarıyle tüze yargılıkları arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargılık. Devamını Oku

 • yargılıkların yetkileri: Yargı çevresi yönünden davaları inceleyip yargıya bağlayacak olan yargılıkların elinde bulunan güç ve taşıdıkları yükümlülük. Devamını Oku

 • yargı çevresi: Bir mahkemenin yargılama yetkisinin sınırlarını belirleyen coğrafi, resmî alan, kaza dairesi. Yargılıkların yasaca hangi işleri göreceği belirtilen konularla (Ağır Ceza yargılığı ve önyargıçlığın göreceği işler gibi), benzer tür ve nitelikteki Devamını Oku

 • ceza yargılığı: Başkaca yetkili bir yargılık gösterilmemişse, genel ceza yasası yanında özel olarak ceza yargılarını gösteren yasalara göre, suçlulukları duruşma sonunda gerçekleşen kişilerin, cezalarını belirten yargı yeri. Devamını Oku

 • sorgu yargıcı: Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hâkimi, müstantik. Ceza yargılama yönteminde ilk soruşturmayı yapan yargıç. Devamını Oku

 • mahkeme: Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi. Duruşma. Devamını Oku

 • yüce divan: Görevlerinden doğan ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlarından dolayı Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini yargılayan üst yargılık. Devamını Oku

 • yargı gücü: Yargı işini yerine getirebilme gücü, yargı erki. Bireylerle devlet ve bireylerin birbirleri arasında çıkan uyuşmazlıkların ulus adına bağımsız yargılıklarca çözümlenmesi yetkisi ve gücü. Devamını Oku

 • genelleme: Zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş, tamim. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram. Devamını Oku

 • adliye mahkemesi: Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi olan Yargıtay ile hüküm mahkemeleri, adalet mahkemesi Örnek: Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercisine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir. Anayasa Devamını Oku

 • savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. Adalet Bakanına bağlı olarak tüze yargılıklarında yürütme organının temsilcisi ve türe Devamını Oku

 • yazılı buyruk: Yargıç ve yargılıklarca verilipte yargıtayca incelenmeden kesinleşen karar ve yargıların yasaya aykırı olduğunu öğrenen Tüze Bakanının, bu yargı ya da kararın, yasa adına bozdurulması için yargıtaya başvurması amacıyle C. Başsavcılığına yazılı olarak verdiği buyruk. Devamını Oku

 • yargılıkların görevi: Davanın türüne, niteliğine ve yargılıkların aşamalarına göre yargı gücünün ulus adına kullanılması. Devamını Oku

 • yargıtay: Tüze yargılıklarınca verilen karar ve yargıların son inceleme orunu (mercii). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar