ungraspable sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ungraspable kelimesinin manası:

 1. Dokunulamaz, kavranamaz, tutulamaz; idrak edilmesi imkansız

ungraspable ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • intangible: Fiziksel varlığı olmayan, el ile tutulamaz, dokunulamaz Kavranamaz, kafaya giremez Devamını Oku

 • unrecommendable: Tavsiye edilemez, tavsiye edilmesi imkansız, öğŸütlenemez, önerilemez, önerilebilmesi imkansız Devamını Oku

 • irreclaimably: Islah olmaz bir şŸekilde, yeniden kazanılması imkansız olan bir şŸekilde, telafi edilmesi imkansız olan bir şŸekilde Devamını Oku

 • unacceptability: Kabul edilemezlik, uygun görülmeme, kabul edilmesi imkansız olma durumu Devamını Oku

 • impenetrable: Delinmez, nüfuz edilemez Anlaşllamaz, sökülemez, kestirilemez, idrak edilemez, anlaşlması imkansız Devamını Oku

 • inappeasable: Tatmin edilemez, tatminsiz, doyurulamaz; memnun edilemez, memnun edilmesi imkansız; rahatlatılamaz, sakinleşŸtirilemez Devamını Oku

 • prohibit s.o. from: Birini (bir şŸey yapmaktan) menetmek. birinin (bir şŸey yapmasını) imkansızlaşŸtırmak/imkansız kılmak. Devamını Oku

 • uncrossable: ÇakışŸtırılamaz, kesişŸmesi imkansız, çaprazlanamaz; geçilmesi imkansız Devamını Oku

 • algı: Kazanç, alacak. Rüşvet. Vergi. Devamını Oku

 • unsolvableness: Çözülemezlik, çözülememe durumu; çözüme ulaşŸtırmanın imkansız olması durumu; çözülmezlik, çözünmezlik, çözülmesi imkansız Devamını Oku

 • cognation: Kavrama, idrak, idrak yeteneğŸi, aklın bilme gücü Devamını Oku

 • perception: İdrak, algı Anlama kabiliyeti, anlayış, seziş Devamını Oku

 • impossibility: Olanaksızlık, imkansızlık, imkansız şey Devamını Oku

 • perceive: Anlamak, idrak etmek, farkına varmak, sezmek, görmek Algılamak, hissetmek, sezmek, kavramak, kestirmek, idrak etmek, farketmek, seçmek Devamını Oku

 • deney: Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe Örnek: … kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Anayasa Deneyim, tecrübe Bilinmeyen bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar