union shop system sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte union shop system kelimesinin manası:

 1. Sendikalı işyeri sistemi

union shop system ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sendikalı işyeri: Bk.Sendikalı işyeri sistemi Devamını Oku

 • closed shop: Sendikalı işŸyeri, sendikaya bağŸlı işŸçileri çalışŸtıran yer Devamını Oku

 • genel işbırakma: Bir ülke veya bölgedeki sendikalı birçok işyeri veya işkolunun katıldığı topluca iş bırakma eylemi. Devamını Oku

 • barter system: Takas sistemi, değŸişŸ tokuşŸ sistemi, mübadele sistemi, insanların veya şŸirketlerin para kullanmadan mal ve hizmet ticareti yaptıkları sistem Devamını Oku

 • open shop system: Açık atölye sistemi Devamını Oku

 • closed shop system: Kapalı işletme sistemi Devamını Oku

 • point system: Puan sistemi, noktalı yazı sistemi, körler için yazı sistemi Devamını Oku

 • immune system: BağŸIşŸIklık sistemi, immün sistemi, antikorlar oluşŸturan ve vücudu yabancı cisimlerin saldırılarına karşŸı koruyan sistem Devamını Oku

 • immune system: BağŸIşŸIklık sistemi, immün sistemi, antikorlar oluşŸturan ve vücudu yabancı cisimlerin saldırılarına karşŸı koruyan sistem Devamını Oku

 • database management system: Veri hazırlama sistemi,veritabanı yönetim sistemi Devamını Oku

 • backup system: Yedekleme sistemi, destek sistemi, bir bilgisayar çökmesi durumunda veri korumasına ve yeniden kurulmasına olanak sağŸlayan sistem Devamını Oku

 • sprinkler system: Sulama sistemi, yağmurlama sistemi Devamını Oku

 • tcarrier system: Tcarrier sistemi, İnternet aktarımlarını taşŸımak için kullanılan dijital telefon hatları sistemi (Bell şŸirketi’nin gelişŸtirdiğŸi) (T1 ve T3 hatları üzerinde) Devamını Oku

 • be operating system: Be İşŸletim Sistemi, (Bilgisayar) veri ve yüksek kalite dijital medya uygulamalarının işŸleme potansiyelini maksimize etmek üzere tasarlanmışŸ bir işŸletim sistemi (Be, Inc. Tarafından üretilmektedir), BEOS Devamını Oku

 • sweating system: Terletme sistemi, sömürme, çok çalıştırma sistemi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar