unmovable sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte unmovable kelimesinin manası:

 1. Kımıldamaz, taşŸınmaz

unmovable ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • immovable: Kımıldamaz, yerin den oynamaz, sabit Değışmez Devamını Oku

 • paydaşlığın giderilmesi: Bir taşınmaz üzerinde paylı iyeliği olan iki ya da daha çok kişinin, söz konusu taşınmazı aralarında bölüştürmeleri ve bölüşmede anlaşma olmazsa, taşınmazın bir bütün olarak satılarak ele geçen paranın iyeler arasında bölüştürülmesi. Devamını Oku

 • geçit hakkı: Bir taşınmaz mal üzerinden diğer bir taşınmaz mal sahibinin geçmesi biçiminde doğan yararlanma hakkı. Bir kimsenin iyesi bulunduğu taşınmazın yanından ya da içinden, onun yakınındaki bir başka yerbölüm üzerindeki taşınmaza Devamını Oku

 • tutman: Bir taşınmaz malın kullanımını, belli bir süre için belirli bir tutmalık karşılığında, taşınmaz iyesinden kendisi için sağlayan kimse. Devamını Oku

 • nesnel değer: Bir taşınmazın, yasa ile saptanan ve günün alım satım değeriyle bağlı olmayan, kamulaştırmalarda taşınmaz iyesinin değil, toplumun yararını gözetmeye yarayan değeri. Devamını Oku

 • tutmanlık sözleşmesi: Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Devamını Oku

 • ikinci elden tutmanlık: Bir taşınmazı genellikle bir konutu, bir tutmanlık sözleşmesi uyarınca iyesinden almış bulunan bir tutmanın, bu taşınmazı, sözleşmeden aldığı yetkiye dayanarak bir başka tutmana verebilmesi. bkz. alttutmanlık. Devamını Oku

 • tekelci toprak geliri: Bir taşınmaz iyesinin, ya hiçbir emek vermeksizin salt iyelik hakkından yararlanarak ya da taşınmazın nitelikleri ve bulunduğu yerin sağladığı üstünlük nedeniyle artan değerinden elde ettiği kazanç. Devamını Oku

 • tapu kütüğüne geçirme: Bir kimsenin, bir taşınmazın iyesi olduğunu göstermek ve tapunun konusu olan taşınmazı, başkalarının saldırısına ya da ele geçirmesine karşı korumak için, tapu, tutu vb. belgelerle araçların devletçe tutulan bir kütüğe yazılması. Devamını Oku

 • değer yitirimi: 1 – Bir taşınmaz malın, işlevsel ve ekonomik eskime ve bozulma gibi nedenlerle, değerinde azalma olması. bkz. yıpranma. 2 – Taşınmaz mal değerindeki bu azalmanın, malvarlığından düşülmesi ya da karşılığının para olarak hesaplanması. Devamını Oku

 • nesnel karşılık: Taşınmazı kamulaştırılacak bir kimseye, taşınmazın yasa ile saptanan nesnel değeri üzerinden hesaplanarak verilen ödence. bkz. nesnel değer. Devamını Oku

 • unspeakable: Kelimelerle anlatılmaz, söylenemez, ağza alınmaz İfade edilemez, söylenemez, tarifsiz Devamını Oku

 • tutunun kaldırılması: Taşınmazı üzerinde tutu bulunan bir kimsenin borcunu ödemesi sonucunda, tapu kütüğüne, taşınmaz üzerindeki tutu sınırlamasının son bulduğunu belirten bir belirtkenin konması. Devamını Oku

 • tapu kütüğünde belirtim: Bir taşınmazın, kamulaştırılması vargısı verilmiş ya da bu taşınmaz üzerinde başkalarının kullanabileceği kimi yükümlenim hakları doğmuş ise, bunlarla ilgili bir açıklamanın, tapu kütüğüne yazılması. Devamını Oku

 • nacunban: Kımıldamaz. Yerinde durur. Sağlam. (Osmanlıca’da yazılışı: na-cunban) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar