unpermissive sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte unpermissive kelimesinin manası:

 1. Seçmeli olmayan, isteğŸe bağŸlı olmayan, hoşŸgörülü olmayan

unpermissive ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • optional: Zorunlu olmayan, isteğe bağlı İsteğe bağlı, istemli, seçmeli, opsiyonlu, ihtiyari Devamını Oku

 • facultative: Yetenekli Seçimli,Ihtiyari, mecburi olmayan Bir Devamını Oku

 • gereklik kipi: (Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur.1. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im) 2. K.T. gelmelisin (gel-meli-sin) 3. K.T. gelmeli (gel-meli) 1. K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz) 2. K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz) 3. K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler) Devamını Oku

 • gereklilik kipinin hikayesi: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz vb. –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay, Üç İstanbul). Evet hiç olmazsa Devamını Oku

 • noncontractual: SözleşŸMeden doğŸmayan, sözleşŸmeli olmayan, sözleşŸmeyle ilgili olmayan, bağŸlayıcı anlaşŸma ile tanımlanmayan Devamını Oku

 • uninclined: İsteksiz, gönülsüz, isteğŸi/eğŸilimi olmayan (bir şŸey yapmak için); meyilli olmayan Devamını Oku

 • unselective: Seçici olmayan; seçimli olmayan, seçmeli olmayan Devamını Oku

 • nonselective: Seçmeli olmayan, eleme yapmayan, sınıflandırmayan Devamını Oku

 • woodbine: Hanımeli, bot Yabani hanımeli, frenk asması, ucuz sigara Devamını Oku

 • woodbine: Hanımeli, bot Yabani hanımeli, frenk asması, ucuz sigara Devamını Oku

 • yargının açıklanması: Açık olmayan, belirsiz ve çelişmeli bulunan bir yargının, kolayca anlaşılabilir biçime sokulması. Devamını Oku

 • şehvetsiz: Cinsel isteği olmayan. Devamını Oku

 • gereklilik kipi: Fiilin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -malı / -meli ekiyle kurulur: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi. Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın Devamını Oku

 • osmotic: Geçişmeli, osmotik. Ozmotik, geçişmeli, geçişen Devamını Oku

 • contentious: Kavgacı, mücadeleci, çekişmeli, tartışmalı Kavgacı, daima çekişen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar