unrecommendable sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte unrecommendable kelimesinin manası:

 1. Tavsiye edilemez, tavsiye edilmesi imkansız, öğŸütlenemez, önerilemez, önerilebilmesi imkansız

unrecommendable ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • unadvisable: Önerilemez, tavsiye edilemez Devamını Oku

 • unadvisableness: Önerilemez olma özelliğŸi, tavsiye edilemez olma vasfı, yararsızlık, gereksizlik, münasebetsizlik Devamını Oku

 • inappeasable: Tatmin edilemez, tatminsiz, doyurulamaz; memnun edilemez, memnun edilmesi imkansız; rahatlatılamaz, sakinleşŸtirilemez Devamını Oku

 • inadvisable: Tavsiye edilemez Makul olmayan Akla Devamını Oku

 • irreclaimably: Islah olmaz bir şŸekilde, yeniden kazanılması imkansız olan bir şŸekilde, telafi edilmesi imkansız olan bir şŸekilde Devamını Oku

 • impenetrable: Delinmez, nüfuz edilemez Anlaşllamaz, sökülemez, kestirilemez, idrak edilemez, anlaşlması imkansız Devamını Oku

 • ungraspable: Dokunulamaz, kavranamaz, tutulamaz; idrak edilmesi imkansız Devamını Oku

 • inexpiable: Kefaretle ödenemez, affı imkansız. Affedilmez, telafi edilemez, bastırılamaz, yatışmaz Devamını Oku

 • irreparableness: Onarılmaz olma niteliğŸi, tamir edilemez olma niteliğŸi, tespit edilemez olma niteliğŸi, düzeltilmesi imkansız olma niteliğŸi Devamını Oku

 • indistinguishable: Ayırt edilmesi olanaksız, seçilemez Ayırt edilemez, benzer, farksız Devamını Oku

 • unacceptability: Kabul edilemezlik, uygun görülmeme, kabul edilmesi imkansız olma durumu Devamını Oku

 • uncontestable: KarşŸı konulamaz, rekabet edilemez, temyiz edilemez, inkar edilemez, tartışŸılmaz, su götürmez, itiraz kabul etmez Devamını Oku

 • prohibit s.o. from: Birini (bir şŸey yapmaktan) menetmek. birinin (bir şŸey yapmasını) imkansızlaşŸtırmak/imkansız kılmak. Devamını Oku

 • uncrossable: ÇakışŸtırılamaz, kesişŸmesi imkansız, çaprazlanamaz; geçilmesi imkansız Devamını Oku

 • irrefragable: Aksi iddia edilemez, inkâr edilemez, itiraz kabul etmez İnkar edilemez Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar