unsecured claim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte unsecured claim kelimesinin manası:

 1. Adi alacaklar

unsecured claim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kuşkulu alacaklar: Yargı ya da yürütme döneminde bulunan anlaşmazlıklı alacaklar. Öneli üç kere uzatıldığı halde alımı sağlanamayan belgitli alacaklar. Devamını Oku

 • kuşkulu alacaklar: Yargı ya da yürütme döneminde bulunan anlaşmazlıklı alacaklar. Öneli üç kere uzatıldığı halde alımı sağlanamayan belgitli alacaklar. Devamını Oku

 • çok yanlı denkleştirme: Uluslararası ticarette bir grup ülkenin aralarındaki ticaretten doğan borç ve alacaklarını denkleştirerek net borç veya alacaklarını belirlemesi. Günlük para işlemleri sonucunda bankaların birbirlerinden alacak veya borçlarının merkez bankasında kurulan takas Devamını Oku

 • vazgeçilen alacaklar: Batkın ile alacaklıları arasında yapılan sözleşme ya da uzlaşma yolu ile alınmasındanvazgeçilen alacakların borçlulara ilişkin yazılıklarda özel bir sayışıma alınması ve bu sayışımın kapsamı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla kapatılamazsa bunların kâr sayışımına aktarılması. Devamını Oku

 • abondaned debts: Atılan alacaklar Devamını Oku

 • receivables: Alacaklar Devamını Oku

 • süre aşımına uğramıyan hak: Süre aşımına uğramayan alacaklar. Devamını Oku

 • şüpheli alacaklar: Bk. kuşkulu alacaklar Devamını Oku

 • adi alacaklar: Bk. sıradan alacaklar Devamını Oku

 • bad debts: Şüpheli alacaklar Devamını Oku

 • doubtful debts: Şüpheli alacaklar Devamını Oku

 • uncollectible receivables: Değersiz alacaklar Devamını Oku

 • kıymetsiz alacaklar: Bk. değersiz alacaklar Devamını Oku

 • borçluluk dengesi: Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren durum veya belge. Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren belge. Devamını Oku

 • karşılıklı alacaklar: Kişilere ilişkin iki yönlü, sayışımdan doğan alacaklar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar