ünsüz atlaması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ünsüz atlaması kelimesinin manası:

 1. (Derleme.. Konson atlaması, ünlülerin incelik-kalınlık bakımından ünsüzlere etkisi) k, g, ğ,l,h ünsüzlerinin ince veya kalın ünlülere göre boğumlanma noktalarının değişmesi: Kedi, kadı; gene, gaga; eğe, ağa; bel, bal; hele, hala örneklerinde olduğu gibi.

ünsüz atlaması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diş ünsüzü: Dil ucunun üst diş etlerine dokunmasıyla oluşan ünsüz: d, t, c, ç. (Derleme., diş konsonu, dişsi konson, diş sesi) Dil ucunun üst dişetlerine dokunmasıyle meydana gelen ünsüz: d, t, c, Devamını Oku

 • öndamak ünsüzü: (Derleme., öndamaksı konson, öndamak fonemi, öndamaksıl) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle öndamağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak meydana getirdiği ses: k, g, ğ, y ünsüzleri gibi. Devamını Oku

 • avurt ünsüzü: Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. (Derleme.. avurt konsonu, avurtsu konson, yanak Devamını Oku

 • ön damak ünsüzü: Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla ön damağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak oluşturduğu ünsüz: kedi, gelin, yeni gibi. Devamını Oku

 • ünsüz benzeşmesi: Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber >çember. İç seste yanyana iki ünsüz bulunan yerlerde veya söyleniş bakımından aynı durumda bulunan Devamını Oku

 • önavurt ünsüzü: (Derleme., önavurt konsonu, önavurtsu konson, yanlama titrek) Dil ucunun öndamağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses : Dil, bel, el gibi sözcüklerdeki l sesi. Devamını Oku

 • ünsüz uyumu: Türkçede sert ünsüzle biten bir kelimeye c d g ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde ekin başındaki ünsüzün sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi, sessiz uyumu: Açık-ça, sepet -te, bıç-kı vb. (Derleme., ünsüz Devamını Oku

 • artavurt ünsüzü: (Derleme.. arka avurt konsonu, art avurt konsonu, artavurtsu konson) Dil ucunun artdamağa çarpmasından meydana gelen ve dilin yanlarından akan ses: Dal, bal, al gibi sözcüklerdeki l ünsüzü vb. Devamını Oku

 • sızıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile oluşan ünsüz. (Derleme., sızmalı konson, sürtünmeli kpnson, sürtünücü konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele Devamını Oku

 • peltek diş ünsüzü: Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle oluşan ünsüzü. (Derleme., diş-dil ünsüzü, dişler arası konson) Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle meydana gelen diş ünsüzü: İngilizce (th) , Arapça (dad) vb. Devamını Oku

 • peltek diş ünsüzü: Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle oluşan ünsüzü. (Derleme., diş-dil ünsüzü, dişler arası konson) Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle meydana gelen diş ünsüzü: İngilizce (th) , Arapça (dad) vb. Devamını Oku

 • diş dudak ünsüzü: Diş eti-dudak ünsüzü. (Derleme.. diş-dudak konsonu, diş-dudaksıl konson, dudak-diş fonemi, dudaksıl dişsel) Alt dudağın üst dişlere dokunmasıyle meydana gelen dudak ünsüzü: f, v vb. Devamını Oku

 • ağız ünsüzü: Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan geçmesi ile oluşan ünsüz. Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan Devamını Oku

 • artdamak ünsüzü: (Derleme., artdamak konsonu, artdamaksı konson, artdamak fonemleri) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle artdamağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak bazen de sızarak meydana getirdiği ünsüzler : k, g, ğ, k (altı noktalı) , g (altı noktalı) , ğ (altı noktalı) vb. Devamını Oku

 • ıslıklı ünsüz: Dilin ön orta bölümünün bir tür oluk biçimini almasıyla oluşan ünsüz: s, z, ş, j. (Derleme.. ıslıklı konson, ıslıklı ses) Vızıltılı ve hışırtılı bir ses veren sızıcı ünsüz: s, z, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar