urasil sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte urasil kelimesinin manası:

 1. Rna'nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı.
 2. Yalnızca RNA'nın yapısına katılan bir pirimidin bazı.

urasil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • urasil u: Ribonükleik asidin bileşimine giren bir azotlu baz; pirimidin bazı. Devamını Oku

 • orotik asit: Pirimidin nükleotit oluşumunda bir ara ürün; serbest bir pirimidin, ribonükleosit. Orotidin. Pirimidinlerin üretiminde oluşan ara metabolitlerden biri. Devamını Oku

 • timin: Ağaç su testisi. (Başkışla *Karaman -Konya) Dna’nın yapı taşını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Devamını Oku

 • yalın dişliler: Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından, alt ve üst çenelerinde yalnız ikişer tane kemirici diş bulunan, kesici dişlerinin yalnız öne bakan kısımlarında mine bulunan türleri içine alan bir alt takım. Devamını Oku

 • uridin u: İçinde pirimidin bazı olarak urasil bulunan bir nükleosit. Devamını Oku

 • sitozin: Dna’Nın yapısını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Dna ve RNA’nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı. Devamını Oku

 • transisyonel mutasyon: Dna nın eşleşmesi sırasında pürin yerine diğer bir pürin veya pirimidin yerine diğer bir pirimidin bazın girmesiyle oluşan mutasyon. Devamını Oku

 • dimerizasyon: Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması. Devamını Oku

 • nükleik asitler: Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplâzmada bulunan asitler. DNA, RNA. Devamını Oku

 • muskuli interfleksori: Yalnızca etçillerde bulunan kas gövdesi veya kirişleri arasında bulunan kaslar. Yalnızca etçillerde bulunan kas gövdesi veya kirişleri arasında bulunan kaslar.Dgr.: anat. musculi interflexorii Devamını Oku

 • nükleosit: Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. Adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi. Devamını Oku

 • pürin: Azotlu organik baz. Canlı hücrelerde bulunan çeşitleri olan adenin ve guanin nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına girer ve pirimidinlerle çift oluştururlar. Ayrıcapürin nükleotitler fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak metabolizmaya girerler. Devamını Oku

 • sitozin cyt c: Nükleik asit molekülünün (DNA ve RNA), dört temel bazından biri. Yapısmda bir heterosiklik halka bulunan, oluşturduğu nükleotit DNA çift ipliğinde daima guanin nükleotit ile üç hidrojen bağı ile birleşen, timin ile birlikte pirimidin grubunu oluşturan bir baz. Devamını Oku

 • pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. Devamını Oku

 • skif: İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı. Tek gemiyle çekilen ağlarda ağın başlangıç ucunu taşıyan, çevirme tamamlandıktan sonra, bu ucun tekrar ana gemiye alınmasına yardımcı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar