üretim ilişkileri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte üretim ilişkileri kelimesinin manası:

 1. Toplum hayatında maddi zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddi ilişkiler.
 2. Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet biçimi; çeşitli sosyal sınıfların üretimdeki yerleri; üretilen nesnelerin bu gruplar arasındaki dağılımı gibi unsurlara dayanan; altyapı ve üstyapıdan oluşan toplumu biçimlendiren ilişkiler bütünü.

üretim ilişkileri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kapitalist üretim ilişkileri: Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri. Devamını Oku

 • toplu iş ilişkileri: Bir işçi topluluğu ile bir işveren ya da işveren kuruluşu arasında uğraşıları olan konu üzerindeki ilişkiler. Devamını Oku

 • çağrışım ilişkileri: Kelimelerin ses ve şekil yapıları, çekimleri, aynı kökten gelen türevleri ile anlam ve kavram yakınlığı bakımından bağlı olduklarıçağrışım ilişkileri: Yazdırma kelimesinin ses yapısı bakımından kazdırma, azdırma; şekil yapısı bakımından kaldırma, yardırma, durdurma; aynı kökten gelen çekim ve türevleri bakımından yazdırmak, yazdıracak, yazdırdı; anlam ve kavram yakınlığı bakımından kaydetme, kaydettirme, dikte ettirme kelimeleri ile olançağrışım ilişkileri Devamını Oku

 • çapraz ilişkiler: Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış diziler arasındaki ilişkiler. Devamını Oku

 • yüz yüze ilişki kümesi: Üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz yüze ilişkiler yoluyla gerçekleştiği toplumsal küme. Devamını Oku

 • dizisel ilişki: 1) Bir zaman ya da uzay dizisinin öğeleri arasındaki ilişki, ay. bk. özilişki. 2) İki ayrı dizinin öğeleri arasındaki ilişki. Devamını Oku

 • ilişkiler kuramı: Kişilik gelişimi ve ruh hastalıklarının, kalıtım ya da kişi dışı nedenlerle değil, öncelikle kişiler arası ilişkiler ve toplumsal düzenden ileri geldiğini savunan görüş. Devamını Oku

 • davranışsal ilişkiler: Toplumsal ve psikolojik davranış eğilimi nedeniyle, iktisadi değişkenler arasında sabit katsayılarla ifade edilebilen ilişkiler. Devamını Oku

 • çoklu ilişki katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. Devamını Oku

 • bitişiklik ilişkisi: (Piaget) Çocuklardaki düşünce gelişiminde, nesnelerin uzayda yan yana oluşlarının neden sonuç gibi içsel bağlantıların varlığı anlamına geldiğine inanma eğilimi. Devamını Oku

 • ilişki katsayısı: İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 ve 1 arasında değer alanilişki katsayısı, değişkenler arasında aynı ya da ters yönde ya nedensel bir ilişkiyi ya da nedensel olmayan yalnızca değişimin birlikte olduğu bir ilişkiyi belirtir (…), anlamdaş çarpım-beklemiilişki katsayısı, Pearsonilişki katsayısı. Devamını Oku

 • toplumsal ilişki çizgesi: Bir kümenin üyeleri arasında saptanan seçme ve yadsıma örüntülerinin çizgesel olarak anlatımı. Bir kümeye uygulanan ve toplumsal ilişkileri ölçen test sonuçlarına göre o kümeyi oluşturan kişiler arasındaki bağları gösteren çizge. Devamını Oku

 • eşcinsel ilişki: İlkellerdeki “erkekler birliği ve gizli dernek” üyeleriyle şamanlar arasında rastlanılan, salt cinsel sapma açısından ele alınması doğru olmayan, özellikle samanlarda işin içine kuttörensel etmenlerin de karıştığı, erkekler arasındaki cinsel ilişki. Devamını Oku

 • bireyselleştirilmiş öğretim: Öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıkları göz önünde tutan, her öğrenciye kendi anıklığı ve yeteneği ölçüsünde ilerleme olanağını sağlayan öğretim. Devamını Oku

 • ters ilişki: Birinin değeri artarken ötekinin azaldığı iki değişken arasındaki ilişki, anlamdaş. eksi ilişki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar