uridin u sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uridin u kelimesinin manası:

 1. İçinde pirimidin bazı olarak urasil bulunan bir nükleosit.

uridin u ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. Devamını Oku

 • viyozin w: TRNA’da bulunan, guanozinin üç azot içeren çok fazla değişmiş bir şekli, urasil ya da sitozin ile çift yapabilen bir nükleosit. Devamını Oku

 • orotik asit: Pirimidin nükleotit oluşumunda bir ara ürün; serbest bir pirimidin, ribonükleosit. Orotidin. Pirimidinlerin üretiminde oluşan ara metabolitlerden biri. Devamını Oku

 • nükleosit: Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. Adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi. Devamını Oku

 • üridin: Bir pirimidin bazı olan urasilin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. Devamını Oku

 • sitidin c cyd: Şekerle bir pirimidin bazı olan sitozinin meydana getirdiği bir nükleosit. Devamını Oku

 • timidin: Bir pirimidin bazı olan timinin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. Devamını Oku

 • sitidin: Bir pirimidin bazı olan sitozinin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. Devamını Oku

 • sitidin: Bir pirimidin bazı olan sitozinin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. Devamını Oku

 • timidin t: Bir pirimidin olan timin bazının, deoksiriboz şekere bağlanması ile oluşan nükleosit. Devamını Oku

 • deoksitimidin: Bir pirimidin bazı olan timinin deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. Devamını Oku

 • nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit Devamını Oku

 • nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit Devamını Oku

 • y: Tirozin amino asit. Erkek eşey kromozomunun simgesi. Devamını Oku

 • urasil: Rna’nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı. Yalnızca RNA’nın yapısına katılan bir pirimidin bazı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar