ürünlerin anında doğuş kuramı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ürünlerin anında doğuş kuramı kelimesinin manası:

 1. İskoç bilgini Andrew Lang'ın ileri sürdüğü kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel bir gelişim ya da kültürel etkileşim olmadan bağımsız bir biçimde ve ansızın doğabileceklerini öngören görüş.

ürünlerin anında doğuş kuramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fin okulu: Kaarle Krohn’un kurduğu ve tarihsel-coğrafyasal yöntem yardımıyla masal ile birlikte kimi halkbilim ürünlerinin kaynak, gelişim, göç yollarıyla yönlerini çözmeyi amaçlayan okul. bk. tarihsel-coğrafyasal yöntem. krş. insanbilim okulu. Devamını Oku

 • akrabalık kuramı: Tarihsel masal okulunun ilkelerinden birini oluşturan ve benzer halkbilim olay ile ürünlerinin ancak akraba toplumlar arasında görülebileceğini öne süren görüş. krş. göç kuramı. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafyasal yöntem: Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma yöntemi yardımıyla inceleme, bk. insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, değişken, Devamını Oku

 • ekinsel döngüler kuramı: Tarihsel ve ekinsel gelişme sürecinin yinelenmesinin kaçınılmaz olduğunu ileri süren, dolayısıyla gelişmeyi, ilerlemeyi yadsıyan kuram. Devamını Oku

 • örnekleyici kuram: Özdeksel halkbilim ürünlerinin gelişmelerinin, bu ürünlerin benzer ve aykırı özelliklerinin saptanmasıyla bulunabileceğini savunan kuram. bk. örnekleyici yöntem, örnekleyici okul. Devamını Oku

 • halkbilimsel gerileme: Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan kimi halkbilim ürün ve olaylarının öz biçimleriyle olgularını yitirerek seçkin kültürüne dönüşmelerini içeren oluşum, bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı, seçkin kültürü, tapıncak. krş. geleneksel gerileme, göreneksel gerileme, boşinançsal gerileme. Devamını Oku

 • tarihsel boyut: Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunda görev alan tarihsel etkenlerin tümü. Devamını Oku

 • yayılımcılık: Emperyalizm. Bk. emperyalizm Halkbilim ürünlerinin Devamını Oku

 • çevrecilik kuramı: Halk Kültürünün oluşum, evrim, değişim, yayılım ve başkalaşımında en büyük etkenin çevre olduğunu ileri süren kuram. bk. çevre, halkbilim ürünü, halkbilim olayı. Devamını Oku

 • değişi: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk.değişi kuramı. Devamını Oku

 • değişi: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk.değişi kuramı. Devamını Oku

 • tinsel kuram: Halkbilim ürünlerinin kaynağını, insanın düş, imge ve dalgı (hülya) gibi tinsel oluşumlarıyla açıklayan kuram. bk. tinçözümsel okul. Devamını Oku

 • bölgesel azgelişme: Bir ülkede, bir ya da birden çok kimi bölgelerin tarihsel, coğrafyasal, ekonomik vb. nedenlerle başka bölgelerden daha az ve onların gelişimine yarayacak biçimde geri kalması, kendi gelişme kaynaklarının o bölgelere kayması olgusu. Bölgelerarası dengesizlik de denilmektedir. Devamını Oku

 • doğu kuramı: Rus ve Batı Avrupa halk kültürünün, Türk halkbilgisinin etkisi altında kaldığını savunanların ileri sürdükleri görüş, bk. halk kültürü, halk bilgisi, krş. yayılım. Devamını Oku

 • işlevsel kuram: Halkbilim olay ya da ürünlerinin halkın yaşam düzeni içinde, son derece uyum göstererek işleyen, belirgin ve vazgeçilmez işlevleri olduğuna ilişkin bilimsel görüş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar