üsthavayuvarı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte üsthavayuvarı kelimesinin manası:

 1. Althavayuvarının üstünde, yaklaşık 12-40 km arasında kalan havayuvarı bölümü.

üsthavayuvarı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üsthavayuvarı: Althavayuvarının üstünde, yaklaşık 12-40 km arasında kalan havayuvarı bölümü. Devamını Oku

 • ortayuvar: Yer havayuvarında katyuvarının üzerinde, sıcaklığın azaldığı, yaklaşık 60 km. ile 80 km. arasındaki katman. Devamını Oku

 • eşlek iklimi: Eşlek’in iki yanında, yaklaşık 10° kuzey ve 10° güney paralelleri arasında kalan, bütün yıl sıcak ve sürekli yağışlı iklim türü. Devamını Oku

 • yemek borusu: Besinleri ağızdan mideye ulaştıran kasla çevrili zarsı kanal. Yemek vaktini bildirmek için çalınan boru. Devamını Oku

 • ağız boşluğu: Ağız açıklığı ile dudak arasında kalan boşluk. Oral boşluk, bukal boşluk. Dudakla yutak arasında kalan boşluk, kavum oris. Devamını Oku

 • althavayuvarı: Havayuvarının, yerden yaklaşık 12 km. yüksekliğe ulaşan, yere yakın kesiminde tüm iklim olaylarının görüldüğü altbölüm. Devamını Oku

 • bakiye: Artık, artan, kalan, geri kalan şey Örnek: Hastanelerde boş yatak kalmamış, çoğunda ikişer kişi, bakiyesini bahçeye yatırıyorlar. A. İlhan Kalıntı Örnek: Bunun bir eski ev değil, dünyayı terk etmişlere mahsus bir manastır bakiyesi olduğunu anlardım. A. Ş. Hisar Alacak ve borçlar arasındaki fark. Devamını Oku

 • sıcak kuşak: Oğlak ve Yengeç dönenceleri arasında kalan geniş bölge, ısı kuşak. Yer küresi üzerinde eşleğin kuzey ve güneyindeki 23,5° lik iki daire arasında kalan bölge. Devamını Oku

 • yanak: Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü Örnek: Dedim dilber yanakların kızarmış / Dedi çiçek taktım gül yarasıdır. Âşık Ömer Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi. Devamını Oku

 • atmosfer: Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. Hava yuvarı. Devamını Oku

 • ön oda: Gözde saydam tabaka ile iris arasında kalan boşluk. Gözde, saydam tabaka ile göz merceği arasında kalan küçük oda. Devamını Oku

 • empiric approach: Ampirik yaklaşŸım, deneysel yaklaşŸım, gözlenenin bilimsel olarak doğŸrulanması temeline dayanan yaklaşŸım, deneyci yaklaşŸım, dene yanılma temelli yaklaşŸım Devamını Oku

 • göğüs: Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı Örnek: Genç ve meçhul kadın çocuğunu göğsüne basarak girdi. A. Gündüz Bu Devamını Oku

 • supralitoral: Suların en yüksek olduğu yüzeyin üzerinde kalan, fakat dalgaların serpintisine ve fırtınalı havalarda su basmasına maruz kalan, kara ile deniz arasındaki geçit bölgesi. Devamını Oku

 • supralitoral bölge: Suların en yüksek olduğu yüzeyin üzerinde kalan fakat dalgaların serpintisine ve fırtınalı havalarda su basmasına maruz kalan, karayla deniz arasındaki geçit bölgesi, üstlitoral. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar