üstüne toz kondurmamak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte üstüne toz kondurmamak kelimesinin manası:

 1. Bir şeyin kusurlu olabileceğini kabul etmemek.
 2. Bir şeyin veya kimsenin kusurlu olabileceğini kabul etmemek.

üstüne toz kondurmamak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • üstüne toz kondurmamak: Bir şeyin kusurlu olabileceğini kabul etmemek. Bir şeyin veya kimsenin kusurlu olabileceğini kabul etmemek. Devamını Oku

 • toz kondurmamak: Bir şeyde herhangi bir kusurun varlığını kabul etmemek, bir şeyi kusursuz göstermek. Devamını Oku

 • sanmak: Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, zannetmek Örnek: Sahiden hasta sanıyorlar, tebdilihava tavsiye ediyorlardı. S. F. Abasıyanık Gibi gelmek, farz etmek Örnek: Bu hareketimi tamamıyla histen gelen bir şey sandı. P. Safa Bir şey veya kimsenin … olduğunu düşünmek Örnek: Doktor Sevim, hastayı ilk gördüğü an kendinde değil sanmıştı. A. İlhan Devamını Oku

 • al kiraz üstüne kar yağmış: Düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatır. Düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatan bir söz. Devamını Oku

 • cerhetmek: Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve batıl olduğunu isbat edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek. Devamını Oku

 • ne altını bırakmak ne üstünü: Bir şeyin ya da yerin her tarafını karıştırmak (dolaşmak). Bir şeyin veya yerin her tarafını karıştırmak, dolaşmak vb: Geze dolaşa şehrin ne altını bıraktık ne üstünü. Devamını Oku

 • doğduğuna inanıp öldüğüne inanmamak: Yarar sağlayabileceği kadar, zararla sonuşlanma olasılığı bulunan durumun, yararını kabul edip zararını kabul etmemek. Devamını Oku

 • alay etmek: Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak. Devamını Oku

 • disapprove: Beğenmemek, uygun görmemek, kabul etmemek, onaylamamak, reddetmek, karşısında olmak; kınamak Of ile beğenmemek, uygun görmemek, tensip etmemek Devamını Oku

 • refuse: Yeniden fitil yerleştirmek. Kabul etmemek, reddetmek, vermemek, razı olmamak Devamını Oku

 • disclaim: Vazgeçmek, iddiadan vazgeçmek; inkar etmek, yalanlamak, tanımamak, kabul etmemek, onaylamamak, feragat etmek İnkâr etmek, benim değil diye reddetmek, kabul etmemek Devamını Oku

 • cevabı red: Red cevabı verip kabul etmemek. Reddetmek. Kabul etmemek yolunda söylenen söz. (Osmanlıca’da yazılışı: cevab-ı red) Devamını Oku

 • kuş uçurmamak: Hiçbir şeyin ya da kimsenin kaçmasına, geçmesine olanak vermemek. Hiçbir şeyin veya kimsenin kaçmasına, geçmesine imkân vermemek: “Zavallının yanına kimseyi sokmaz, bağından, bahçesinden kuş uçurmazmış.” -F. R. Atay. Devamını Oku

 • reject: Reddetmek, geri çevirmek, kabul etmemek, istememek, ıskartaya çıkarmak, çıkarmak, kusmak Kabul etmemek, reddetmek Devamını Oku

 • yapılış bozukluğu: Bir organda veya vücudun daha büyük bir kesiminde, gelişim sürecinde kendine özgü nedenlerle oluşan, herhangi tipteki bir kusurlu gelişim, kusurlu oluşum, malformasyon, kusurlu oluşum, oluşum anomalisi. Kusurlu gelişimle belirgin anomali, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar