uxorious sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uxorious kelimesinin manası:

 1. Karısına aşırı derecede düşkün
 2. Karısına çok düşkün

uxorious ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hısali hamıde: Medhe ve övülmeğe layık güzel huylar, güzel hasletler.(…Dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin, şahsında en yüksek derecede; ve bütün muamelatının şehadetiyle secaya-yı samiye, vazifesinde ve tebligatında en ali bir derecede ve din-i İslamdaki mehasin-i ahlakın şehadetiyle, şeriatında en ali hısal-i hamide, en mükemmel derecede bulunduğuna ehl-i insaf ve dikkat tereddüd etmez. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • kaşeksi: Bütün beslenme işlevlerinin bozulmasıyla oluşan ileri derecede zayıflık. Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali. Devamını Oku

 • surfeit: Yiyip içmede aşırılık Çatlayacak derecede yemek yeme hastalığı Devamını Oku

 • coextensively: EşŸIt derecede büyüyecek şŸekilde (eşŸit büyüme, eşŸit derecede genişŸleme) Devamını Oku

 • eozinofili: Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Devamını Oku

 • hipoglisemik kriz: Kan glikoz düzeyinin ileri derecede düşmesi sonucu meydana gelen, aşırı derecede kuvvetsizlik, bitkinlik, çırpınma ve sarsılma nöbetleriyle belirgin hastalık tablosu. Devamını Oku

 • ultraconservative: Aşırı derecede muhafazakâr. Aşırı derecede tutucu/muhafazakar. Devamını Oku

 • circumstantial: Durumla ilgili Teferruata dair, ikinci derecede önemi olan Devamını Oku

 • inferior: S, aşağı Adi, bayağı Mevki Devamını Oku

 • overly: Fazla, aşırı derecede. Fazlaca, aşırı derecede Devamını Oku

 • scientistic: AşŸIrı derecede bilimsel olmaya eğŸilimi olan, bilimsel prensiplere aşŸırı derecede adanmışŸ Devamını Oku

 • adi komandit şirket: Şirketin borç ve yükümlülüklerinden komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar (ikinci derecede), komandite ortağın ise sınırsız (birinci derecede) sorumlu olduğu ve yönetim yetkisine de sahip bulunduğu bir şahıs şirketi türü. Devamını Oku

 • underemployed: İstediği şekilde iş bulamayan, kâfi derecede çalıştırılmayan. Yeterli derecede çalışŸtırılmayan. Devamını Oku

 • ıspazmoza tutulmak: Aşırı derecede titremeye başlamak. Aşırı derecede titremeye başlamak: “Ben durup dururken ıspazmoza tutulmuş gibi titredikten sonra…” -B. Felek. Devamını Oku

 • ikincil: Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder. Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar