uyarı düzeni sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uyarı düzeni kelimesinin manası:

 1. Bir tehlike durumunda tiyatro yapısı içindeki kişileri uyaran aygıt.

uyarı düzeni ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uyarı aracı: Yangın gibi tehlike anında tiyatro yapısı içinde bulunan kişileri uyaran araç. Devamını Oku

 • oyun düzeni defteri: Bir tiyatro yapıtının sahneye konulmasına yarayan, yönetmenin çalışma notlarını, gerekli çizelgeleri ve uygulayım planlarını ayrıntılı bir biçimde kapsayan uygulama defteri. Devamını Oku

 • oyun düzeni: Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü.oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donatım, ışıklama vb. öğelerin oyunun amacını gerçekleştirecek biçimde güzelduyusal bir bütünlüğe ulaşmasını gerektirir. Devamını Oku

 • uyarıcı: Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih. Bir dizgenin, bir işlergenin çalışmasını sağlamak ya da bir olayı başlatmak için kullanılan ön enkeleme gereci. Devamını Oku

 • scent danger: Tehlike kokusu, tehlike hissi, tehlike algılamak, tehlike sezmek Devamını Oku

 • uyarım: Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih. Bir uyarma sebebiyle herhangi bir kasta, salgı bezinde olan açık veya gizli değişme. Devamını Oku

 • gangliyon uyarıcı ilaç: Uygulandığında gangliyonları ve adrenal medullayı uyaran ilaç. Devamını Oku

 • uyarı ışığı: Oyunun belli yerlerinde sahnedeki görevlileri uyaran ışık. Giriş ve çıkışları, başlayış ve bitiş yerlerini gösteren ışık. Devamını Oku

 • bağışıklık uyarıcı ilaç: Bağışıklık yetmezliği durumlarının tedavisinde kullanılan bağışıklık sistemini uyaran ilaç. Devamını Oku

 • uyarımsız davranış: Belirli bir çevre içinde ortaya çıkmakla birlikte belli ve kesin bir uyaran sonucu olmayan davranış. Devamını Oku

 • göstermeci tiyatro: Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. Devamını Oku

 • Yates süreklilik düzeltmesi: Kategorik verilerde ki-kare testinin uygulanabileceği dört gözlü tablolarda kullanılması için Yates tarafından ileri sürülen, özellikle, gözlerden birinde 25’ten küçük gözlenen sıklığın varlığı durumunda kullanılan bir düzeltme, süreklilik düzeltmesi. Devamını Oku

 • uyarı belirteci: (alarm belirteci) Bir arıza durumunda, görsel ve işitsel uyarılarla operatörün dikkatini çeken aygıt. Devamını Oku

 • yankıdüzen bulutları: Çağdaş yeni tiyatro yapılarının tavanına konulan ve bilgisayar tarafından düzenlenen, opera, sözlü tiyatro, oda ya da senfoni orkestrası yankıdüzenini iyi bir biçimde sağlayabilmek için, aşağı yukarı hareket edebilen ve sağa sola dönebilen ses levhaları. Devamını Oku

 • parasempatik sinir sistemini uyarıcı: Muskarinik ve/veya nikotinik kolinerjik almaçları (kolinoseptörleri) doğrudan veya dolaylı biçimde uyaran ve bu almaçları taşıyan hedef hücrelerde asetilkolinin etkisine benzer etki gösteren ilaç, kolinomimetik ilaç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar