uyartılı salma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uyartılı salma kelimesinin manası:

 1. Başka bir ışığın dolaylı etkisi ile kimi ışıkların salınması olayı.

uyartılı salma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yarıkatılımlı üstlence: Bir gözlemde gözlemcinin gözlediği olay ya da duruma kimi zaman katılıp kimi zaman gözlemci konumunu koruduğu değişken üstlence. bkz. katılımlı gözlem. Devamını Oku

 • endositoz: (Yun. endon: içine; kytos: boşluk) Ökaryot hücrelerin plâzma zarının içeri çökmesi ile bir kesecik içinde dışarıdan madde alınması. Pinositoz, fagositoz. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir Devamını Oku

 • kimi: Birtakımı, bazısı, kimisi Örnek: Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar… N. Cumalı Bazı (canlı varlıklar için). Tikel niceleyicinin Türkçe’deki bir karşılığı. Devamını Oku

 • toprak erozyonu soil erosion: Toprak parçacıklarının havanın etkisi ile değişip ufalanması ve sonra da rüzgar ve su tarafından taşınması doğal süreci. Devamını Oku

 • salma tomruk: Salma erlerin gece yakaladıkları suçluları kapadıkları yer. Devamını Oku

 • avcılık ölümü: Avlanma nedeniyle balıkların stoktan eksilmesi olayı. Devamını Oku

 • pinositoz: (Yun. pinein: içmek; kytos: boşluk) Endositozla küçük ya da sıvı partiküllerin hücre içine alınması olayı. Yüksek molekül ağırlıklı maddelerin, kolloidal taneciklerin veya ilaç taşıyan lipozomların, hücre zarının dış yüzeyinde oluşan Devamını Oku

 • sıcaklık terselmesi: Althavayuvarında sıcaklığın yükseldikçe giderek azalması genel kuralının, kimi zaman, kimi koşullar altında bozulması olayı. Devamını Oku

 • kristalleşme ile ayrılım: Kristalleşme ya da çekimle bir magmadan, ortak soylu, silikatlı kayaç örneklerinin ve kimi magma maden yataklarının ayrılması olayı. Devamını Oku

 • kristalleşme ile ayrılım: Kristalleşme ya da çekimle bir magmadan, ortak soylu, silikatlı kayaç örneklerinin ve kimi magma maden yataklarının ayrılması olayı. Devamını Oku

 • ışın yaprak izgeölçümü: Öğecik demetlerinin, çok ince bir karbon vb. yaprağından geçmesiyle uyarılmaları, sonra saldıkları ışıkların demet ekseni boyunca azalması olayına dayanan öğecik geçiş olasılığını ölçme yöntemi. Devamını Oku

 • paratiroit hormon: Paratiroit bezinden salınan, osteoklastları uyaran, osteoblastları baskılayarak kalsiyumun kemiklerden hücre dışı sıvısına salınmasını sağlayan, dolaylı olarak kalsiyumun bağırsakardan emilimini artıran, böbrek tübüllerinden kalsiyumun geri emilimini sağlayan, böbreklerle fosfat atılımını artıran, kemik metabolizmasının en önemli düzenleyicisi olan polipeptit yapıda, 84 amino asitten oluşan bir hormon, parathormon, PTH. Paratiroit hormon salgısı, hücre dışı sıvısında kalsiyum seviyesi düşünce Devamını Oku

 • ışılışı: Maddenin, kimi dalga boyları ya da ufak tayfsal alanlar için aynı sıcaklıktaki ısısal ışınımından daha güçlü, elektromanyetik bir ışınım yayımlaması olayı. (Bu ışınım, yayımlayıcı cismin maddesinin ayırt edicisi, ıralayıcı niteliğidir.) Devamını Oku

 • tiyatro zamanı: Tiyatro yapıtına özgü zaman. Bu süre genel olarak bir olayın gerçekteki süresinden daha kısa ve yoğun olur. Bazan sıçramalar, atlamalar yapılabilir. Kimi kez de olayın gerçek süresiyle eşit olabilir. Devamını Oku

 • ucaylanma: Özdek içinde çiftucayların belirmesi olayı. 2-Işıncıkların belli dönülere ayrılması; ışık dalgasının belirli düzleme alınması. Radyo ve televizyon yayınlarında, yayın gücünde yitime yol açmamak amacıyla, elektromıknatıs dalgaların ışınımına verilen yön. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar