uygulayım bilimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uygulayım bilimi kelimesinin manası:

 1. İş veya yapım kollarında kullanılan bilimsel ve teknik yöntemleri, araç ve gereci kapsayan bilgi, teknoloji.
 2. Bilim ve uygulayımın verilerini işe, yapıma yansıtma bilgisi.

uygulayım bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uygulayımcı: Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse. Devamını Oku

 • sinema uygulayımı: Bir filmi gerçekleştirmek için başvurulan uygulayımsal araçların kullanılmasıyla ilgili yöntemler. Devamını Oku

 • uygulayım yetkilisi: Sahneye ilişkin tüm teknik aygıtlardan sorumlu olan ve teknik işleri yürüten yetkili. Devamını Oku

 • uygulayımsal: Bir sanat, bilim ya da uğraş dalında kullanılan yöntemlerle ilgili, uygulayımla ilgili. Devamını Oku

 • televizyon uygulayımı: Bir televizyon izlencesini gerçekleştirmek bu izlenceyi yayına hazırlamak için başvurulan uygulayımsal araçların ve yöntemlerin tümü. Devamını Oku

 • uygulayım: Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik. Bu uygulamaya ilişkin. Devamını Oku

 • uygulayım yardımcısı: Sahneye ilişkin tüm teknik işlerden ve aygıtlardan sorumlu olan yetkilinin yardımcısı. Devamını Oku

 • robotbilim: Robotların tasarımı, yapımı için kullanılan bilimsel yöntemleri inceleyen bilim ve teknik. Devamını Oku

 • science and technology: Bilim ve teknoloji, bilim ve teknoloji arasındaki bağŸlantıyı tanımlayan teknik terim; bilim ve teknoloji çalışŸmalarını birleşŸtiren bilim sahası Devamını Oku

 • kalıtım bilimi: Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. Kalıtım birimi olan genlerin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Genetik. Devamını Oku

 • ölçüm bilgisi: Ölçümleme ve ölçüm yöntemleri üzerinde uygulayımsal bilgi. Ölçümleme ve ölçüm yöntemleri üzerinde uygulayımsal bilgi. Devamını Oku

 • eğitim bilimi: Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji. Öğretmenlik sanatı, uygulaması veya mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, pedagoji. Devamını Oku

 • uygulayımsal aksaklık resmi: Ty. Uygulayımsal aksaklığı izleyicilere duyurmak için kullanılan saydam resim. Devamını Oku

 • ad bilimi: Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı. Özel adlar üzerinde duran ve özel adları, köken bilgisi Devamını Oku

 • uygulayım değişimleri: İnsanın doğal ve toplumsal çevresini kendi gereksinmelerine göre kullanıp değerlendirmek amacıyla geliştirdiği yol, yöntem ve araçların tarih boyunca ayrımlılaşması ve etkinleşmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar