uygun hücre sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uygun hücre kelimesinin manası:

 1. Bir virüsün çoğalmasını destekleyen veya enfeksiyonu takiben yeni yavru virüslerin oluşumunu sağlayan hücre, permisif hücre.

uygun hücre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uygun olmayan hücre: Virüsün enfekte edemediği, enfekte etse bile üretimli enfeksiyon oluşturamadığı veya tam virüs çoğalmasının gerçekleşmediği hücre. Devamını Oku

 • kök hücre: İnsan vücudunu oluşturan, sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkânına sahip ana hücre. Embriyolarda ve erginlerde her çeşit hücreye farklılaşabilme yeteneğini sürdüren, bölünerek değişik hücre Devamını Oku

 • hücre eksudasyonu: Akut yangıda endotelyal tabakada bir bozukluk oluşmasını takiben, damar içindeki nötrofillerin damar dışına çıkması, lökodiyapedezis. Devamını Oku

 • hücre eksudasyonu: Akut yangıda endotelyal tabakada bir bozukluk oluşmasını takiben, damar içindeki nötrofillerin damar dışına çıkması, lökodiyapedezis. Devamını Oku

 • hücre yapışma molekülleri cam: Hücreleri hücrelere ve hücreleri matrikse bağlayan, hücre içine doğru zarı geçerek hücre iskeletine bağlanan ve hücre hareketini sağlayan, bir ya da birden fazla ligand bağlayan, zar üzerinde genellikle gruplar oluşturan ve tutunmayı artıran zara bağlı, N-CAM, CD antijenleri gibi immünoglobülin grubu, E, P, N kaderin gibi kaderin grubu, LFA-1, Mac-1, PS antijenleri, VLA antijenleri gibi Devamını Oku

 • parafoliküler hücre tümörleri: Tiroit bezindeki kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden köken alan, en çok yaşlı boğalarda oluşan, diyetteki yüksek kalsiyum düzeyine bağlı olarak oluşan iyicil veya kötücül bez tümörleri. Omurlarda osteofitler, ankiloz, spondioz ve osteosklerozla birlikte görülür, C hücre tümörleri, tiroit bezi C hücre tümörleri. Devamını Oku

 • oğul hücre: Bir hücrenin bölünmesi ile meydana gelen iki yeni hücreden her biri. Devamını Oku

 • lüteal hücre: Teka ve granuloza hücrelerinden köken alan, sarı cismin yapısında da bulunan ve progesteron salgılayan hücreler, lütein hücre. Devamını Oku

 • sinoviyal hücre: (Yun. syn: ile; ovum: yumurta) Eklem boşluklarını astarlayan ve hiyaluronik asit salgılayan, mezenşim kökenli olan ve sinoviyal zarı meydana getiren hücreler. Devamını Oku

 • hücre bilimi: Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji. (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. Devamını Oku

 • bazofil hücre: (Yun. basis: baz; philein: sevmek) 1. Granülosit olarak sınıflandırılan, bazik boyalarla kuvvetle boyanan ve bazı bağışıklık tepkimelerinde histamin ve serotonin salgılayan bir tip beyaz kan hücresi. 2. Hipofiz bezinin ön lobunun salgı yapan ve bazik boyalarla boyanan hücreleri. Devamını Oku

 • bazofil hücre: (Yun. basis: baz; philein: sevmek) 1. Granülosit olarak sınıflandırılan, bazik boyalarla kuvvetle boyanan ve bazı bağışıklık tepkimelerinde histamin ve serotonin salgılayan bir tip beyaz kan hücresi. 2. Hipofiz bezinin ön lobunun salgı yapan ve bazik boyalarla boyanan hücreleri. Devamını Oku

 • somatik hücre melezi: Genetik olarak farklı olan somatik hayvan hücrelerinin veya somatik bitki protoplâstlarının birleşmesinden oluşan hücre veya bitki. Somatik hücre hibridi. Devamını Oku

 • granüler hücre Schwannomu: Özellikle yaşlı at ve köpeklerde sıklıkla dilin tabanında ve akciğerlerde görülen, PAS pozitif granüller içeren, kas belirleyicileri için negatif, S-100 veya NSE için pozitif immünoreaksiyon veren hücrelerden oluşan, Schwan hücrelerinden veya onların öncülerinden köken aldığı sanılan, alan, çoğunlukla iyicil bir tümör, granüler hücre miyoblastomu, granüler hücre tümörü, miyoblastom. Devamını Oku

 • teka hücre tümörü: Köpeklerde ve ineklerde ender olarak görülen, iyicil, sert, yekpare, beyaz, sarı veya turuncu renkli bir yumurtalık tümörü, tekom. Çekirdekler oval veya mekik biçimli olup sitoplazma lipit damlacıkları içerir ve hücrelerin çevresinde retikulum ipliklerine rastlanır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar