uyumlu sokulma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uyumlu sokulma kelimesinin manası:

 1. Koşut durumda, katmanlar arasına sokulmuş magmatit kütlesi.

uyumlu sokulma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uyumsuz sokulma: Sınırları, komşu kayaçlarındaki katmanlaşmayı ya da yapraklaşmayı enine kesen magmatit kütle. Devamını Oku

 • sokulma kayaçları: Yerkabuğu içine içitimle sokulmuş olan magmanın katılaşmasından oluşan kayaçlar. Devamını Oku

 • yarı uyumlu koyak: Katmanların doğrultusunu güden koyak. Devamını Oku

 • uyumlu akarsu: Eğimli bir yüzeyde, katmanların dalış yönüne uygun olarak akan su. Devamını Oku

 • uyumlu yapı: Tortul katmanların, yaşça eskisi en altta olmak üzere birbirleri üzerine koşut ve düzenli sıralanmaları. Devamını Oku

 • jeopardized: Tehlikeli durumda bırakılmışŸ, tehlikeye atılmışŸ, tehlikeye sokulmuşŸ, tehlikeye girmişŸ, riskli durumda olan (ayrıca jeopardised) Devamını Oku

 • jeopardised: Tehlikeli durumda bırakılmışŸ, tehlikeye atılmışŸ, tehlikeye sokulmuşŸ, tehlikeye girmişŸ, riskli durumda olan (ayrıca jeopardized) Devamını Oku

 • ağdalı akış: Akışkanın katmanları arasındaki sürtünme kuvveti yüzünden katmanların birbiri üzerinde kaydığı burgaçsız akış. bk. kaygan akış. Devamını Oku

 • körfez: Karanın içine sokulmuş deniz parçası Örnek: Körfezin karşı kıyısında bir kömürcü kayığı demirlemişti. Y. Z. Ortaç Kuytu, işlek olmayan. Denizlerin türlü biçimlerde karalar içine sokulmuş kolu. Devamını Oku

 • sokulu: Sokulmuş olan Örnek: … tokmağın altındaki kilitte bir sarı pirinç anahtar sokulu idi. H. R. Gürpınar Sokulmuş olarak. Devamını Oku

 • hadronlar: Mezonlar ve baryonlar olmak üzere iki sınıfa ayrılan, şiddetli kuvvet etkileşimi yapan atom altı parçacıklar. Mezonların kütlesi elektron kütlesi ile proton kütlesi arasındadır. Baryonların kütlesi ise proton kütlesine eşit veya daha büyüktür. Proton ve nötronlar, diğer bazı parçacıklar gibi bu gruba dahildir. Günümüzde hadronların kuark adı verilen daha temel birimlerden oluştuğuna inanılmaktadır. Devamını Oku

 • yatay yapı: Tortul katmanların ufuk düzlemine koşut durumda sıralandıkları bir katmanlaşma dizgesi. Devamını Oku

 • mantarsı kayaç: Mercek biçiminde ve örtü katmanlarını kabartmış, tabanı düz ve bir kanalla magma haznesine bağlı magma kütlesi. Devamını Oku

 • ara deniz: Okyanuslardan dar ve az derin boğazlarla ayrılan, karaların arasına sokulmuş deniz. Devamını Oku

 • interspersed: Arasına serpişŸtirilmişŸ, başŸka şŸeyler ile karışŸtırılmışŸ, oraya buraya sokulmuşŸ, saçılmışŸ, birbirine karışŸmışŸ Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar