uyumsuz çocuk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uyumsuz çocuk kelimesinin manası:

 1. Başka çocukların etkinliklerine katılamayacak denli düzgüsüz davranışlar gösteren çocuk.

uyumsuz çocuk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sorulu çocuk: Anlık, tavır, kişilik ve davranışı düzgülü çocuklarınkinden oldukça ayrılık gösteren ve gelişebilmesi özel önlemler gerektiren çocuk. Devamını Oku

 • çekingen çocuk: Toplum ilişkilerinden kaçınan ve başkalarının etkinliklerine katılmak istemeyen çocuk. Devamını Oku

 • sorunlu çocuk: Zekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağandışı özellik gösteren, olumlu bir gelişme gösterebilmesi için özel çaba ya da eğitim isteyen çocuk. Devamını Oku

 • suçlu çocuk: İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve törelerine karşı koyan çocuk. Sürekli olarak yasaları çiğneme eğilimi gösteren çocuk. Devamını Oku

 • çocuk dili: Çocukların belli birtakım seslerden, basitleştirilmiş kurallardan, örneklemelerden yararlanarak kullandıkları dil. Küçük çocukların bazı belirli sözcüklerle kullandıkları dil. (bk. çocuk sözcüğü) . Devamını Oku

 • çocuk filmi: Çocuklar için özel olarak çevrilmiş ya da çocukların da ilgilenebileceği nitelikte film. Özellikle çocuklar için yapılmış ya da çocukların da ilgisini çekecek nitelikte olan film. Devamını Oku

 • childish mischief: Çocukça yaramazlık, çocukların yaramaz davranışŸı veya çocukların haylaz özellikleri, olgun olmayan davranışŸ Devamını Oku

 • sinirceli çocuk: Sinirce türlerinden herhangi birisinin belirtilerini gösteren çocuk. Devamını Oku

 • olağandışı çocuk: Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk. Devamını Oku

 • ayral çocuk: Gövde, anlık, duygu ve öteki gelişim alanlarında olağan çocuklara göre olumlu ya da olumsuz yönlerde önemli aykırılıklar gösteren çocuk. Devamını Oku

 • çocuk suçluluğu: Tüzece sorumluluk yaşına daha girmemiş olan çocuk ve gençlerin topluma zarar veren ve yasalarca yasaklanmış davranışlarda bulunmaları durumu. Devamını Oku

 • uyumsuz çocuklar: Duygusal bozuklukları nedeniyle saldırganca davranan, suça yönelen ve suç işleyen çocuklar. Devamını Oku

 • bağımlı çocuk: İstenilen yönde gelişebilmek için ana babası ve çevresindeki başka kimseler ile iyi ilişkiler kurmaya gereksinme duyan çocuk. 2-Ana babasından, içinde yaşadığı toplumdan paraca ya da başka türlü yardım bekleyen çocuk. Devamını Oku

 • çocuk edebiyatı: Usta yazarlarca özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan yapıtlardan oluşan edebiyat. Çocukların yararlanabileceği her türlü yayını kapsayan bir edebiyat alanı. Devamını Oku

 • çocukça: Çocuk gibi Örnek: Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu. Y. K. Karaosmanoğlu Çocuğa yakışır biçimde. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar