uzaktan oturum sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte uzaktan oturum kelimesinin manası:

 1. okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. vekil oturumu.

uzaktan oturum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uzaktan yönetme: Almaçların açılıp kapanmasının, oluk seçiminin, çeşitli ayarlamaların uzaktan yapılabilmesi durumu Bir alıcının uzaktan çalıştırılabilmesi durumu. Devamını Oku

 • açık oturum: Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı. Bir yöneticinin yönetiminde, belirli bir konunun uzmanlar, ilgililer arasında tartışılıp aydınlatılmasını amaçlayan izlence. Devamını Oku

 • azoospermi: Spermogram testinde spermanın hiç bulunmaması durumu. Sperma içerisinde erkek cinsiyet hücresi spermatozoonun bulunmaması. Devamını Oku

 • eşitlik: İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu. Devamını Oku

 • isteme yeterliği: Başvuran kişinin yasalara göre yeterliğinin bulunup bulunmaması. Devamını Oku

 • asepsi: Özellikle tıpta kullanılan araç gereçleri ilaç kullanmadan yalnız ısı yardımı ile mikropta arındırma işi. İstenmeyen organizmaların kirliliğinin bulunmaması. Devamını Oku

 • oturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse Örnek: Onun adaylığı konuşulurken, kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım. H. Taner Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri. Yargılıklarda duruşma Devamını Oku

 • oturum açma: Bk. oturum başlatma Devamını Oku

 • gizli oturum: Genellikle ilgililerden başkasının katılmasına, dinlemesine izin verilmeyen toplantı Yargılamanın herkese açık olması ilkesine aykırı olarak, yasada gösterilen nedenler dolayısıyle, yargıç ve yanlar dışında kimse bulunmadan yapılan duruşma. Devamını Oku

 • kapalı oturum: Gizli celse Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi … kapalı oturumlar yapabilir… Anayasa Devamını Oku

 • vekillik: Vekil olma durumu, asalet karşıtı. Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik Örnek: 1916 sonlarında Mustafa Kemal ikinci ordu komutan vekilliğine atanmıştır. F. R. Atay Bakanlık Örnek: Hükûmetten ne mebusluk ne de vekillik isteği var. H. Devamını Oku

 • birleşik oturum: İki veya daha çok kurulun bir arada yaptığı oturum. Millet Meclisi ile Senato’nun birlikte yaptığı oturum. Devamını Oku

 • oturum kümeleri: Kişiler arası ilişki ve etkileşim süreçlerini açığa çıkarmak amacıyla bir araya getirilen ve çeşitli oturumlar boyunca aralarında özgürce görüşüp çözümlemeler yapan bireylerden oluşmuş gözlemsel küme. Devamını Oku

 • açık oturum yöneticisi: Açık oturumun düzenli olarak yürümesini sağlayan, sorular soran, oturumun yönünden sapmamasını gözeten ve görüşleri özetleyen kimse. Devamını Oku

 • uzaktan: Uzak yerden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar