valeting sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte valeting kelimesinin manası:

 1. Erkek hizmetçi olarak çalışŸma, uşŸak olarak çalışŸma, uşŸaklık yapma, oda hizmetçisi olarak çalışŸma

valeting ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hizmetkar: Ücretle iş gören genellikle erkek işçi, uşak. Ücretle iş gören genellikle erkek işçi, uşak Örnek: O zamanlarda hizmetkârlar lüzumunda efendilerine hizmet etmek için âdeta yanlarında bulunurlardı. A. Ş. Hisar Hizmet yapan kimse. Hizmetçi. Devamını Oku

 • iki geçeli: Karşılıklı iki sıra olarak Örnek: … ve derhâl erkek hizmetçiler rıhtıma seğirtir, iki geçeli dizilir, divan durur. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • uşak: Çocuk Örnek: Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş. M. Ş. Esendal Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek Örnek: Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır. C. S. Tarancı Erkek hizmetçi Örnek: … kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu. Y. K. Karaosmanoğlu Tayfa Örnek: Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize, Devamını Oku

 • bachelor: Bekâr erkek, evlenmemiş erkek Fen veya edebiyat fakültesi mezunu Devamını Oku

 • valet de chambre: Erkek hizmetçi Devamını Oku

 • il özel idareleri fonu: İl Özel İdarelerinin hizmet ve yatırım alanlarındaki çalışmalarını desteklemek ve bu hizmet ve yatırımlardaki verimliliği artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 1984 yılında kurulan ve 2001 yılında kaldırılan fon. Devamını Oku

 • menial: Hizmetçiye ait, hizmetçilik kabilinden; köleye yakışır; süfli, bayağı, adi, asağılık; hizmetçi Hizmetçi Devamını Oku

 • skivvy: Erkek fanilası. Hizmetçi gibi çalışmak Devamını Oku

 • gavelkind: Mirası erkek evlâtlar arasında eşit olarak eski bir taksim usulü. Arazi kirasının eşŸit olarak paylaşŸılması, ölmüşŸ kişŸinin oğŸulları veya erkek kardeşŸleri arasında eşŸit olarak paylaşŸılan icar (İngiliz Hukuku) Devamını Oku

 • interlacing: Aralıklı yapma, atlamalı biçimde yapma, tek ve çift satırların ayrı olarak tarandığŸı ve görüntünün atlar gibi belirdiğŸi görüntüleme metodu (Bilgisayar) Devamını Oku

 • service: Bakımını yapmak, tamir etmek, müşteriye bakmak, hizmet vermek, yardım etmek, çiftleştirmek (kısrak) Bakımını sağlamak, onarmak Devamını Oku

 • soubrette: Hizmetçi kız karakteri [tiy.], şımarık hizmetçi kız Operet ve güldürülerde oynak hizmetçi kız rolündeki oyuncu, subret Devamını Oku

 • ensizyon: Yumuşak dokuların keskin bir aygıtla kuralına uygun olarak kesilmesi işlemi. Bistüriyle kesi yapma, yarma, şak yapma, insizyon. Devamını Oku

 • yıpranma payı: Yıpratıcı işlerde çalışanların yaptıkları ağır ve tehlikeli işten dolayı fiilî hizmet yıllarına eklenen süre, fiilî hizmet zammı. Taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan belirli pay, aşınma payı, amortisman. Devamını Oku

 • hizmeti imaniye: İmana ait hizmet. İman ve Kur’an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak. (Osmanlıca’da yazılışı: hizmet-i imaniye) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar