van der Waals bağı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte van der Waals bağı kelimesinin manası:

 1. Polar olmayan gruplar veya moleküller arasında meydana gelen ve koparılması için 1-3 kcal/mol enerji gereken zayıf kimyasal bağ, hidrofobik bağ.

van der Waals bağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • van der waals kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. Devamını Oku

 • Van Der Waals eşitliği: Moleküller arası itme kuvvetlerini ve moleküllerin öz hacimlerini belirten düzeltme terimleri içeren gerçek gazların hal denklemi. Devamını Oku

 • van der waals etkileşimi: Özdecikler arasında, kimyasal etkileşim yanında çok daha güçsüz kalan fiziksel etkileşim. Devamını Oku

 • kovalent bağlar: Bir ya da daha fazla elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir arada tutan, koparılmaları için 50-200 kcal/mol gereken kuvvetli kimyasal bağlar. Bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir Devamını Oku

 • hidrojen bağı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ. Devamını Oku

 • kovalent bağ: Elektronların iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan ve koparılması için 50-110 kcal/mol enerji gereken kuvvetli kimyasal bağ. Devamını Oku

 • van der waals: Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Flemenk bir fizikçi, 1910 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi; bir soyadı Devamını Oku

 • van der waals bond: Van der Waals bağı Devamını Oku

 • van der waals equation: Van Der Waals eşitliği Devamını Oku

 • van der waals force: Van der waals kuvvetleri Devamını Oku

 • iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim Devamını Oku

 • makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik Devamını Oku

 • zayıf bağlar: Hücrede, moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan, kovalent olmayan bağlar. İyonik bağlar, hidrojen bağları, van der Waals bağları gibi. Hücrede moleküller arasında önemli etkileşimlere Devamını Oku

 • hidrofob: (Yun. hydor: su; phobos: korku) Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup. Su Devamını Oku

 • termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu. Bk. ısıldirik bilgisi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar