Van Der Waals eşitliği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Van Der Waals eşitliği kelimesinin manası:

 1. Moleküller arası itme kuvvetlerini ve moleküllerin öz hacimlerini belirten düzeltme terimleri içeren gerçek gazların hal denklemi.

Van Der Waals eşitliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • van der waals kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. Devamını Oku

 • van der Waals bağı: Polar olmayan gruplar veya moleküller arasında meydana gelen ve koparılması için 1-3 kcal/mol enerji gereken zayıf kimyasal bağ, hidrofobik bağ. Devamını Oku

 • adsorpsiyon: Bk. yüzerme Yüzerme Moleküllerin katı Devamını Oku

 • van Deemter eşitliği: Tabaka yüksekliğine eddy difüzyonunun, moleküler difüzyonun ve kütle aktarımının etkisiyle ilgili bir bağıntı. Devamını Oku

 • van der waals etkileşimi: Özdecikler arasında, kimyasal etkileşim yanında çok daha güçsüz kalan fiziksel etkileşim. Devamını Oku

 • van der waals: Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Flemenk bir fizikçi, 1910 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi; bir soyadı Devamını Oku

 • van der waals bond: Van der Waals bağı Devamını Oku

 • van der waals equation: Van Der Waals eşitliği Devamını Oku

 • van der waals force: Van der waals kuvvetleri Devamını Oku

 • bağlanım eşitliği: Bk. bağlanım denklemi. Devamını Oku

 • sıkışırlık çarpanı: Gerçek gazların, düşünsel, gaz denkleminden sapmalarını belirten düzeltme çarpanı. Devamını Oku

 • kohezyon: Moleküller arasındaki çekim kuvveti. Yakınlık derecesi. Devamını Oku

 • yüzey gerilimi: İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan başına düşen özgür erkesi. İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan Devamını Oku

 • ölçek birimlerinin eşitliği: Bir ölçeği oluşturan ardıl birimler arasında ölçüm ayrımlarını karşılaştırmaya elverecek biçimde eşit aralıkların bulunması. Devamını Oku

 • biyosentez: (Yun. bios: hayat; synthesis: bileşik) Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi. Organik bileşiklerin, bitkiler ve hayvanlar tarafından doğal olarak sentezi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar