van der waals etkileşimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte van der waals etkileşimi kelimesinin manası:

 1. Özdecikler arasında, kimyasal etkileşim yanında çok daha güçsüz kalan fiziksel etkileşim.

van der waals etkileşimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • van der waals kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. Devamını Oku

 • van der Waals bağı: Polar olmayan gruplar veya moleküller arasında meydana gelen ve koparılması için 1-3 kcal/mol enerji gereken zayıf kimyasal bağ, hidrofobik bağ. Devamını Oku

 • farmakodinamik etkileşme: Bir ilacın diğerinin etkisini, etki yeri (almaç) veya çevresinde etkileşerek onunkine zıt veya aynı yönde bir etki oluşturması ile veya onunla kimyasal olarak birleşmesi sonucunda yapısını değiştirmesiyle meydana gelen, ilaçlar arası etkileşim türlerinin ortak adı. Devamını Oku

 • fizikokimya: Kimyasal olayları fiziksel yöntemlerle çözümleyen, fizik ve kimya konularını kapsayan bilim. Kimyasal olaylara eşlik eden fiziksel değişimleri ve bileşimle fiziksel özellikler arasındaki ilişkileri ele alan kimyanın bir dalı. Devamını Oku

 • Van Der Waals eşitliği: Moleküller arası itme kuvvetlerini ve moleküllerin öz hacimlerini belirten düzeltme terimleri içeren gerçek gazların hal denklemi. Devamını Oku

 • özgüllük: Özgül olma durumu. Bir etkileşimin ancak belli tür özdecikler arasında kuvvetli oluşu niteliği. Devamını Oku

 • moleküllerarası kuvvetler: Moleküllerin birbirleriyle ve ayrı tür özdeklerle etkileşmelerine fiziksel, kimyasal değişim ve tepkimelere neden olan kuvvetler. (Nitelikçe moleküliçi kuvvetlerden ayrı değildirler, ancak daha güçsüzdürler.) Devamını Oku

 • yeğni etkileşim: Yüksek erkeli çekirdeksel etkileşimlerden 10(…)kez daha cılız yeğinlikte etkileşim. Yüksek erkeli çekirdeksel etkileşimlerden 10(…)kez daha cılız yeğinlikte etkileşim. Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • van der waals: Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Flemenk bir fizikçi, 1910 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi; bir soyadı Devamını Oku

 • van der waals bond: Van der Waals bağı Devamını Oku

 • van der waals equation: Van Der Waals eşitliği Devamını Oku

 • van der waals force: Van der waals kuvvetleri Devamını Oku

 • eşözdeklilik: Bir kimyasal elementin, fiziksel özellikleri değişik, kimyasal özellikleri eşdeğer olan iki ya da daha çok biçimde bulunması durumu. Devamını Oku

 • dönü yörünge etkileşimi: Kıvıl yükü, yanında dönüsü olan bir taneciğin deviniminden oluşan mıknatıs alan ile dönü mıknatıs ucayının etkileşimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar