vena abdominalis kaudalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte vena abdominalis kaudalis kelimesinin manası:

 1. Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde vena iliaca externa’ya, sığırda vena pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar.
 2. Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan; etçillerde v. iliaca externa'ya, sığırda v. pudendoepigastrica'ya açılan toplardamar.Dgr.: anat. vena abdominalis caudalis

vena abdominalis kaudalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vena abdominalis kraniyalis: Etçillerde vena phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde, domuzda bağımsız olarak vena cava caudalis’e açılan toplardamar. Devamını Oku

 • arterya abdominalis kaudalis: Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda arteria profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde arteria iliaca externa’dan, koyunda arteria profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve musculus obliquus externus abdominis’e dağılır. Devamını Oku

 • vena glutea kraniyalis: Etçillerde, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena glutea caudalis’ten çıkanlaynı adlı atardamarla birlikte, incisura ischiadica major’dan geçerek gluteus kaslarında dağılan toplardamar. Devamını Oku

 • vena vezikalis kaudalis: Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde vena ductus deferentis’ten, domuzda doğrudan vena vaginalis’ten sidik kesesine giden toplardamar. Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde v. ductus deferentis’ten, Devamını Oku

 • vena vezikalis mediya: Yalnızca kedide bulunan ve vena pudenda externa’dan sidik kesesinin alt yüzüne giden toplardamar. Yalnızca kedide bulunan ve v. pudenda externa’dan sidik torbasının alt yüzüne giden toplardamar.Dgr.: anat. vena vesicalis media Devamını Oku

 • vena glutea kaudalis: Vena iliaca interna’nın, vena pudenda interna yakınında ikinci son kolu. V. iliaca interna’nın, v. pudenda interna yakınında ikinci son kolu.Dgr.: anat. vena glutea caudalis Devamını Oku

 • vena iliakofemoralis: Atgillerde arteria iliaca externa’nın kolu olan arteria obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. Atgillerde a. iliaca externa’nın kolu olan a. obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar.Dgr.: Devamını Oku

 • vena pankreatikoduodenalis kaudalis: Vena mesenterica cranialis’ten karın tükürük bezi ve onikiparmak bağırsağı için ayrılan toplardamar. V. mesenterica cranialis’ten karın tükürük bezi ve onikiparmak bağırsağı için ayrılan toplardamar.Dgr.: anat. vena pancreaticoduodenalis caudalis Devamını Oku

 • valvula vena kava kaudalis: Vena cava caudalis’in kalbe açıldığı kısımda bulunan kapakçık. V. cava caudalis’in kalbe açıldığı kısımda bulunan kapakçık.Dgr.: anat. valvula venae cavae caudalis Devamını Oku

 • vena vajinalis: Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena pudenda interna’dan çıkan; döl yatağına ve vajinaya giden toplardamar. Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde Devamını Oku

 • vena lingofasyalis: Ala atlantis’in ventral’inde, vena jugularis externa’ya açılan dil ve yüz toplardamarı. Ala atlantis’in ventral’inde, v. jugularis externa’ya açılan dil ve yüz toplardamarı.Dgr.: anat. vena lingofacialis Devamını Oku

 • vena sirkumfleksa ilium superfisyalis: Yalnızca etçillerde bulunan ve vena circumflexa femoris lateralis’e açılan toplardamar. Yalnızca etçillerde bulunan ve v. circumflexa femoris lateralis’e açılan toplardamar.Dgr.: anat. vena circumflexa ilium superficialis Devamını Oku

 • vena sirkumfleksa ilium superfisyalis: Yalnızca etçillerde bulunan ve vena circumflexa femoris lateralis’e açılan toplardamar. Yalnızca etçillerde bulunan ve v. circumflexa femoris lateralis’e açılan toplardamar.Dgr.: anat. vena circumflexa ilium superficialis Devamını Oku

 • vena aksillobrakiyalis: Etçillerde vena cephalica ile vena circumflexa humeri caudalis’i yan tarafta birleştiren toplardamar. Etçillerde v. cephalica ile v. circumflexa humeri caudalis’i yan tarafta birleştiren toplardamar.Dgr.: anat. vena axillobrachialis Devamını Oku

 • vena labiyalis dorsalis ve mammaria: Geviş getirenlerde vena perinealisventralis’e açılan ve meme için işlevsel önemi olan toplardamar. Geviş getirenlerde v. perinealisventralis’e açılan ve meme için işlevsel önemi olan toplardamar.Dgr.: anat. vena labialis dorsalis et mammaria Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar