vergi bakayası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte vergi bakayası kelimesinin manası:

 1. Bk. vergi kalıntısı

vergi bakayası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vergi sorumlusu: Yükümlü, vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu çıkarılan gerçek ya da tüzel kişi. Verginin ödenmesi bakımından vergi örgütüne karşı sorumlu olan kişi. Devamını Oku

 • vergi beyannamesi: Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge. Bk. vergi bildirimi Devamını Oku

 • vasıtalı vergi: Vergi yükü, vergiyi verenden başka biri aracılığıyla oluşan vergi. Bk. dolaylı vergi Devamını Oku

 • vasıtasız vergi: Vergi mükellefi önceden bilinen vergi. Bk. dolaysız vergi Devamını Oku

 • enuygun vergi oranı: İktisadi etkinlik kaybıyla gelir dağılımı bozukluğunu dengelediği varsayılan vergi oranı. Laffer eğrisindeki vergi gelirini ençoklayan vergi oranı. Devamını Oku

 • vergi matrahı: Bir vergi döneminde verginin alınacağı meblağ. Bk. matrah Devamını Oku

 • dolaylı vergi: Yükümlüsü önceden bilinmeyen, malı satın alanı yükümlendiren, tüketiciden alınan vergi. Piyasada malın satışı sırasında miktar ya da değer üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • vergi dairesi: Vergi mükelleflerini tespit eden, vergiyi denetleyen ve toplayan resmî daire. Bk. vergi örgütü Devamını Oku

 • müterakki vergi: Matrah arttıkça oranı yükselen vergi. Bk. artan oranlı vergi Devamını Oku

 • değer esaslı vergi: Matrahı malın değeri olan ve belirli bir orana göre alınan vergi. krş. miktar esaslı vergi Devamını Oku

 • sınıflı vergi: Vergi konusu malları sınıflara ayıran ve böylece her sınıfa farklı oranlar uygulayan vergi dizgesi. Devamını Oku

 • basamak kayması: Enflasyonist bir ortamda vergi sonrasında gerçek reel gelirler daha düşük olacağından, vergi oranlarında bir değişiklik yapılmadığı halde gerçek reel vergi oranının ve dolayısıyla vergi yükünün yükselmesi. Devamını Oku

 • tüzel kişilerin vergi cezaları: Tüzel kişilerin yönetim ve arıtımında vergi yasasına aykırı davranışlarından doğacak vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi. Devamını Oku

 • miktar esaslı vergi: Matrahı malın miktarı olan vergi. krş. değer esaslı vergi Devamını Oku

 • vergi uzlaşmazlıklarında karşıtlık: Vergi uyuşmazlıklarında karşıtlığın vergi örgütlüklerine ilişkin olması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar