vesicula sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte vesicula kelimesinin manası:

 1. Veziküla

vesicula ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • herpes: Uçuk, içi sıvı dolu vezikül. Deri üzerinde yaygın küçük iltihabi veziküllerle belirgin durum, uçuk, kabarcık, kesecik, torbacık. Devamını Oku

 • veziküler hastalık: Çift tırnaklı hayvanlarda görülen, ileri derecede bulaşıcı özellikte olması bakımından önemli görülen, şap, veziküler stomatitis ve sığırların veziküler ekzanteminden oluşan özel hastalık grubu. Devamını Oku

 • San Miguel ayı balığı hastalığı: Ayı balıklarında, deri ve mukozalarda veziküler lezyonlar, yavru atma, akciğer ve beyin yangısıyla belirgin bir kalisivirüs enfeksiyonu. Domuzlarda da görülür ve veziküler ekzantemden klinik olarak ayırt edilemez. Devamını Oku

 • veziküler egzantem: Domuzların akut, ateşli, burunda, ağızda, vücudun kılsız bölgelerinde ve ayaklarda sıvı içeren kabarıklıkların oluşumlarıyla belirgin bir hastalığı. Klinik olarak şap hastalığına, veziküler stomatitise ve domuzların veziküler hastalığına çok benzer. Devamını Oku

 • sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi: Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis ve prepusyumda, ineklerde vajina ve vulvada püstül oluşumuyla ve gebe hayvanlarda yavru atmayla belirgin çok bulaşıcı hastalık, çiftleşme egzantemi, enfeksiyöz püstülar vulvovajinitis, veziküler vajina yangısı, İPV, sığırların veziküler çiftleşme egzantemi. Enfeksiyon koyun ve keçilere de vajina yangısına yol açar. Devamını Oku

 • vesiculocavernous: Vezikülokavernöz Devamını Oku

 • vesicular disease: Veziküler hastalık Devamını Oku

 • vesicular exanthema: Veziküler egzantem Devamını Oku

 • vesicular pustular exanthem: Veziküler püstüler ekzantem Devamını Oku

 • vesicular temphysema: Veziküler amfizem Devamını Oku

 • vesiculopapular: Vezikülopapülar Devamını Oku

 • seminal vesicles: Seminal vezikül Devamını Oku

 • vesicular eczema: Egzama vezikülozum Devamını Oku

 • vesicular respiratory sound: Veziküler solunum sesleri Devamını Oku

 • vezikülokavernöz: Hem veziküllü hem de kavernöz olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar