veteriner asalakbilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte veteriner asalakbilim kelimesinin manası:

 1. Konusu evcil hayvanlarda yaşayan asalaklar olan asalakbilim dalı.

veteriner asalakbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genel asalakbilim: Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana çizgilerle anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • tıbbi asalakbilim: İnsanlara bulaşan iç ve dışasalakları, onlardan ileri gelen hastalıkları, bu hastalıklara karsı kullanılacak ilâçları konu seçen asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim uzmanı: Asalakbilim konusunda geniş ve sağlam bilgiler edinmek üzere başladığı özel öğrenim süresini doldurup, gerekli sınavda başarı gösteren kimse. Asalakları inceleyen kimse, parazitolog. Devamını Oku

 • özel asalakbilim: Asalakların bilimsel sınıflamadaki yerini, yapısını, yaşayışını, etkilerini, bu etkilerin konakçıda ortaya çıkardığı hastalıklarla o hastalıklardan kurtulma ve korunma yollarını ayrıntılı olarak anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim: Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini, yaptığı hastalıklarla, bu hastalıklara karşı uygulanacak sağaltımı konu alan bilim dalı, parazitoloji. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek Devamını Oku

 • veteriner adli tıp: Konusu hayvan ve hayvan hastalıkları olan adli vakalarda doğru kararlara varılmasına yardımcı olan bir bilim dalı. Devamını Oku

 • tarımsal asalakbilim: Tarım bitkilerinde gelişen mantarları, bu bitkilerle beslenen böcekleri anlatan ve onlara karşı güdülecek savaş yollarını gösteren asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • sıtmabilim: Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalakbilim dalı. Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma çeşitlerini ve sıtmayla savaşı anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • tıbbi böcekbilim: Konusu, insan sağlığınca önemli böcekler olan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • Trypanosoma brucei: Afrika’da yaygın olarak bulunan, çeçe sineklerinin ısırıklarıyla bulaşan, rezervuar konak olan vahşi hayvanlarda hafif enfeksiyonlara, evcil hayvanlarda özellikle de sığırlarda ciddi ve genellikle öldürücü enfeksiyonlara (Nagana) neden olan protoozoon türü. Devamını Oku

 • boyun omurları: Evcil memeli hayvanlarda sayısı 7 olan ve boynun kemiksel kısmını biçimlendiren omurlar, vertebra servikales. Evcil memeli hayvanlarda sayısı 7 olan ve boynun kemiksel kısmını biçimlendiren omurlar, vertebra servikales.Dgr.: anat. vertebrae Devamını Oku

 • veteriner hekim: Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar. Devamını Oku

 • babesiozis: Babesia cinsi protozoonların neden olduğu vahşi hayvanlarda, sığır, koyun, keçi, at, kedi, köpek, domuz gibi evcil hayvanlarda ve insanlarda kenelerle taşınan Devamını Oku

 • köpek tenyası: Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, şeritler (Cestodes) takımından, 4-5 m kadar uzunlukta, keseli lârva evresi insanda ve evcil hayvanlarda, ergin evresi köpek, kedi ve kurtta yaşayan bir tür. Erginleri köpeklerin ince Devamını Oku

 • Cheyletiellidae: Genellikle evcil hayvanlarda ara sıra insanlarda enfestasyona neden olan Cheyletiella cinsini içeren akar ailesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar