vinous sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte vinous kelimesinin manası:

 1. Şaraba ait, şarap gibi, şarap hassası olan
 2. Şarap gibi, şarap ile ilgili, şarapçı, şarap yüzünden olmuş

vinous ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • winy: Şarap tadındaki, şaraba benzer. Şarap gibi, sarhoş Devamını Oku

 • olmuş yöneticisi: P gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, olmuşa ilişkin Om p (p olmuştur) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklemi. || Om p önermesinin şimdiki (…) tam durumunda doğru olması, p önermesinin (…) olmuşlu almaşığı olan (…) gibi en az bir tamdurumda doğru olması demektir.olmuş yöneticisinin ikillisi hepolmuş yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • sömürgeci: Sömürgesi olan, sömürge elde etmek amacında olan kimse veya ülke, müstemlekeci Örnek: Şöyle olmuşuz, böyle olmuşuz, ama hiçbir zaman sömürgeci olmamışız. B. R. Eyuboğlu Sömürgecilikle ilgili olan. Devamını Oku

 • kritik alanlar critical areas: Bataklık ve su taşkınlarına açık alanlar gibi sıkı gelişim kontrolü gerektiren, çevresel yönden hassas yada tehlikeli alanlar. Bazen tarihsel ve arkeolojik yönden özellik taşıyan yöreleri anlatmak için de kullanılır. Devamını Oku

 • dichroism: İki ayrı yönden bakıldığı zaman iki ayrı renk aksettirme hassası (kristal gibi), dikroizm. İki renklilik Devamını Oku

 • vinaceous: Sarap renginde Şarap veya üzüme ait Devamını Oku

 • syrah: ޞIraz, Shiraz, şŸarap yapımında kullanılan siyah üzüm türü; Syrah üzümünden yapılan dolgun yapılı kırmızı şŸarap Devamını Oku

 • şarapçı: Şarap yapan veya satan kimse. Çok şarap içen, şaraba düşkün kimse. Devamını Oku

 • güney: Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Bu yönde olan, bu yönle ilgili, cenubi. Devamını Oku

 • dionysian: ޞArap ve Bereket tanrıse ilgili, Dionysus gibi; sefahat düşŸkünü Devamını Oku

 • hepolmuş yöneticisi: P gibi olmakta olana ilişkin bir önermeden, hepolmuşa ilişkin Hom p(p, hepolmuştur) önermesini oluşturan doğrusal olmayan birli eklem. H Hom p önermesinin şimdiki (…) tamdurumunda doğru olması, p önermesinin (…) olmuşlu almaşığı olan (…) gibi her tamdurumda doğru olması demektir,hepolmuş yöneticisinin ikillisi olmuş yöneticisidir: (…) Devamını Oku

 • prehensile: (maymun kuyruğu gibi) sarılma ve kavrama hassası olan. Kavrayabilen, tutma yeteneği olan, tutmaya yarayan Devamını Oku

 • hyperirritable: AşŸIrı sinirlenen, aşŸırı hassas, uyaranlara karşŸı anormal derecede aşŸırı hassas olan Devamını Oku

 • susceptive: Çabuk müteessir olan, hassas. Alan, kabul eden, müsait, hassas, duyarlı, alıngan, duygusal Devamını Oku

 • dionysiac: Şarap ve Bereket tanrısı ile ilgili, Dionysus gibi; sefahat düşkünü, sefahate meraklı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar