viskozite değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte viskozite değeri kelimesinin manası:

 1. 100 cm³ sıvının akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden boşalma süresinin saniye olarak miktarı.

viskozite değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dekstroz eş değeri: Şekerler ve nişasta hidrolizatlarıyla bağlantılı olarak kullanılan, kuru maddenin bir yüzdesi olarak dekstroz cinsinden hesaplanarak belirtilen toplam indirgen şeker miktarı. Devamını Oku

 • asitlik değeri: Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik. Devamını Oku

 • nişasta değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. Devamını Oku

 • alfa tokoferol eş değeri: E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim. Devamını Oku

 • sabunlaşma eş değeri: Bir molekül potasyum hidroksitle sabunlaşan yağın gram cinsinden miktarı. Devamını Oku

 • birleşme değeri: Basit bir cismin bir atomu ile birleşebilecek olan hidrojen atomlarının en yüksek miktarı. Devamını Oku

 • tiyobarbiturik asit değeri: Lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen malondialdehitin miktarının ölçülmesiyle belirlenen temel bir değer, TBA. Devamını Oku

 • yükseltgenme değeri: Karbontetra klorür içinde çözünmüş yağ numunesini yükseltgemek için harcanan donar asetik asitte çözünmüş potasyum bikromat miktarını gösteren ve yağlar için belirleyici bir sayı. Devamını Oku

 • delişmenlik: Delişmen olma durumu, delişmence davranış, zıpırlık Örnek: Bir maksatla mı, yoksa serseriliğinden, delişmenliğinden mi? F. R. Atay Devamını Oku

 • değişken girdi: Üretim için gerekli olan ve kullanılan miktarı üretilen malın miktarı ile aynı yönde değişen girdi. Devamını Oku

 • gayrisafi değişim ticaret haddi: Belirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. dışsatım miktar dizini, dışalım miktar dizini Devamını Oku

 • gros protein değeri: Civcivler için yem proteinlerinin kalitelerini belirlemek için kullanılan protein değerlendirme sistemi, GPD. Devamını Oku

 • benzer değeri: Gerçek ederi bilinmeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın değerleme gününde satılmasında, benzerine göre alacağı değer. Devamını Oku

 • konservelerde F değeri: Sağlık açısından en riskli ve sıcaklığa en dayanıklı mikroorganizmalar baz alınarak belirlenen, konservelerin sterilizasyon aşamasında kullanılan değer. Devamını Oku

 • su eşdeğeri: Bir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı; sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir. Bir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı; sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar