voicelessness sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte voicelessness kelimesinin manası:

 1. Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu

voicelessness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sessizlik: Sessiz olma durumu. Ortalıkta gürültü olmama durumu, sükût Örnek: Bilmez yalnız yaşayanlar / Nasıl korku verir sessizlik insana. O. V. Kanık Sessiz sinema döneminde filmler baştan sona sessiz olduğu için bu dönemde değerlendirilemeyen Devamını Oku

 • inefficient: Etkisiz, tesirsiz Az verimli, imkâmna göre randımanı az, iyi çalışmayan, istenilen neticeyi vermeyen, ehliyetsiz Devamını Oku

 • voicedness: Seslilik, sesi olma durumu, belli bir sesi olma durumu (örneğŸin yüksek seslilik); sesli ifade, ses ifadesi Devamını Oku

 • imperceptibility: Algılanamazlık, algılanabilir olmama durumu, tespit edilemezlik, hissedilemezlik, hissedilebilir olmama durumu; incelik, hafiflik, azıcık olma durumu, küçücük olma durumu, farkına varılamaz olma durumu Devamını Oku

 • voicelessly: Sessizce, sessiz bir şŸekilde, ses olmadan; etkisizce, etkisiz bir şŸekilde, tesirsizce, tesirsiz bir şŸekilde Devamını Oku

 • unquietness: Sessiz olmama, seslilik, çalkantılı olma durumu, çalkantılılık, gürültülülük; rahatsızlık, huzursuzluk, kargaşŸalılık, kargaşŸalı olma durumu Devamını Oku

 • çok seslilik: Çok sesli olma durumu. Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni. Devamını Oku

 • unsturdiness: Dayanaksızlık, istikrarsızlık, dengesizlik, gevşŸeklik, zayıflık, gürbüz olmama durumu, sağŸlam olmama durumu, yıkılacakmışŸ gibi olma durumu, çökecekmişŸ gibi olma durumu Devamını Oku

 • incorporeity: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik Devamını Oku

 • incompleteness: Eksik Eksiklik, noksanlık, tam olmama durumu, noksan olma durumu; bozukluk, kusurluluk, mükemmel olmama durumu Devamını Oku

 • incorporeality: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik Devamını Oku

 • fikirsizlik: Fikirsiz olma durumu, düşüncesizlik. Devamını Oku

 • inappropriateness: Münasebetsizlik DoğŸRu olmama durumu, yanlışŸ olma durumu, yakışŸmama, yaraşŸmama; aykırı olma, saçmalık, uyumsuzluk; uygun olmama, uygunsuzluk Devamını Oku

 • semivowel: Yarım sesli ünlü, bir ünlü harfin telaffuzuna sahip olan ancak sessiz harfmişŸ gibi davranılan konuşŸma sesi (Fonetik) Devamını Oku

 • homelessness: Evsizlik, evsiz olma durumu, yaşŸayacak yeri olmama durumu, evi olmama durumu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar