voltametri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte voltametri kelimesinin manası:

 1. Sürekli olarak değişen bir potansiyelin, küçük elektrotlara uygulanmasından oluşan akıma dayanan teknikler için kullanılan genel bir terim. Hidrodinamik voltametri karıştırılan çözeltilerde, polarografi ise damlayan bir civa elektrotta yapılır. Analitlerin difüzyon-kontrollü tepkimesi ile ilgilidir.

voltametri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • artık akım: Damlayan civa elektrotta görülen eser safsızlıklardan da ileri gelebilen, küçük, faradayik olmayan akımlar. Devamını Oku

 • cadmium cell: karniyum sulfat elektroliti içerisinde civa kadrniyum alaişımlı elektrodu bulunan piller, civa sulfat depolarizasyon maddesi olarak kullanılır. Devamını Oku

 • istatistiki olarak önemli: Genel olarak denemelerden kaynaklanan farklılıkları istatistiki testler sonucu ifade etmek için kullanılan terim. Devamını Oku

 • ölçün 8: Büyük 8 mm’lik filmin ortaya çıkışından sonra tek ya da çift olarak kullanılan asıl 8 mm’lik filmi belirtmek amacıyla kullanılmaya başlanılan terim. Devamını Oku

 • hydrodynamic: Fiziğin hidrodinamik bahsi ile ilgili Hidrodinamik. Devamını Oku

 • kare dalga polarografisi: Polarografik sistemde doğrusal artan potansiyel yerine kare dalga potansiyeli uygulanması ile potansiyel taraması yapılan bir puls polarografi çeşidi. Devamını Oku

 • varlıkbilim: (Yun. on, ontos = varlık) : Var olan olarak var olan (yalnızca var olması açısından) üzerine öğreti, varolanın varlığı ve genel varolma ilkeleri üzerine 17. yüzyıldan beri kullanılan kavram. Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles’in “ilk felsefe” adını verdiği varolanların özü üzerine bilim. Felsefeye, varlık fizikötesi karşılığı, genellikle fizikötesinin temeli olarak Devamını Oku

 • varlıkbilim: (Yun. on, ontos = varlık) : Var olan olarak var olan (yalnızca var olması açısından) üzerine öğreti, varolanın varlığı ve genel varolma ilkeleri üzerine 17. yüzyıldan beri kullanılan kavram. Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles’in “ilk felsefe” adını verdiği varolanların özü üzerine bilim. Felsefeye, varlık fizikötesi karşılığı, genellikle fizikötesinin temeli olarak Devamını Oku

 • paravertebral anestezi: Genel olarak T13, L1 ve L2 sinir köklerinin veya uzamlarının bloke edilmesi esasına dayanan yerel anestezi tekniği. Rumenotomi ve sezaryen ameliyatları için kullanılır. Devamını Oku

 • elementer cisimcik: İnklüzyon cisimciği. Chlamidia’ların hücre dışında bulunan enfeksiyöz formu, temel cisimcik. Elektron yoğun çekirdek materyaliyle birkaç ribozom ve kalın bir duvardan oluşur. Devamını Oku

 • devinim: Devinme işi, hareket Örnek: Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu. N. Cumalı Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş. Devamını Oku

 • düğümcük: Küçük doku birikimini belirlemek için kullanılan genel terim. Devamını Oku

 • dalak otu: Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen, yüz kadar türü bulunan, güçlendirici, uyarıcı ve yara sağaltıcı olarak kullanılan otsu veya odunsu bitki, duvar sedefi (Teucrium chamaedrys). Yapısında uçucu yağ, acı maddeler, Devamını Oku

 • minamata disease: Minamata hastalığŸı, dejeneratif nörolojik bozukluğŸa yol açan civa zehirlenmesi şŸekli, civa kirliliğŸinin sebep olduğŸu hastalık (civa içeren deniz ürünlerinin tüketilmesinden kaynaklanan) Devamını Oku

 • şerbetçi otu: Yaprakları karşılıklı, sapı sarılgan olan, çiçekleri yumurtamsı kozalaklara dönüşen ve kozalaklarından bira yapımında yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Humulus lupulus). Kurutulmuş başak ve kozalakları, tanin, humilon ve lupulir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar