volterra kernal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte volterra kernal kelimesinin manası:

 1. Volterra çekirdeği

volterra kernal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • proton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik. Hidrojen atomunun çekirdeği. Devamını Oku

 • nükleon: Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı. Bk. çekincik Devamını Oku

 • pit 2: ŞŸEftali gibi etli meyvelerin çekirdeğŸi. (–ted, –ting) çekirdeğŸini çıkarmak. Devamını Oku

 • çekirdek parçalanması: Hücre çekirdeğindeki kromatin granüllerinin hücre sitoplazmasına dağılarak çekirdeğin parçalara ayrılması, karyoreksis. Devamını Oku

 • rutherford atom model: . atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi dönen elektronlar mevcuttur Devamını Oku

 • rutherford atom modeli: atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi dönen elektronlar mevcuttur Devamını Oku

 • akromatin: Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış olan kromozomları oluşturan bölüm. Boyalarla zayıf boyanan hücre çekirdeği. Devamını Oku

 • alfa parçacığı: Eksiciklerini yitirmiş, helyum öğeciği çekirdeği. X; ışınetkin parçalanmada yayımlanan , güçlü yükünleştirici özellikte, iki proton ile iki nötrondan oluşmuş He çekirdeğine özdeş temel parçacık. Devamını Oku

 • vejetatif çekirdek: Silyatlarda bulunan iki çekirdekten büyük olanı. Ökaryot soma hücrelerinin çekirdeğinin görevini yapar. Polen tüpü çekirdeği. Devamını Oku

 • çekirdekli: Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan. Devamını Oku

 • çekirdeksiz: Çekirdeği olmayan, içinde çekirdeği bulunmayan. Devamını Oku

 • karyoliz: Hücre çekirdeğinin erimesi, çekirdeğin dağılıp kaybolması. Devamını Oku

 • çekirdeksel tepkileşimler: Bir öğecik çekirdeğinin başka öğecik çekirdeğine, bir yerdeş çekirdeğe dönüştüğü, yıldızlardaki ısılçekirdeksel süreçler ya da tepkileşimliklerde ve başka insan yapısı düzeneklerde oluşan süreçler. Bir öğecik çekirdeğinin başka öğecik çekirdeğine, bir Devamını Oku

 • fotonötron: Bk. ışılılıncık Bir fotonun atom çekirdeğiyle etkileşmesi sonucu, atom çekirdeği tarafından fırlatılan nötron. Devamını Oku

 • döteron: Bk. ağır önelcik 2H+ formülünde, bir proton ve bir nötrondan oluşan deuteryum atomunun çekirdeği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar