vomerine sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte vomerine kelimesinin manası:

 1. Vomerin, saban kemiğŸine ilişŸkin, burun kemiğŸiyle ilgili, vomerle ilgili, vomere özgü

vomerine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • burun kemiği: Kısmen burun boşluğunu örten, birleşerek burunun köprüsünü meydana getiren iki kemik. Burun boşluğunun tavanını oluşturan; yanda gözyaşı kemiği, üst çene kemiği ve üst çene ara kemiği, arkada alın kemiğiyle komşu Devamını Oku

 • margo nazalis: Alın kemiğinin burun kemiğiyle birleşen ön kenarı. Alın kemiğinin burun kemiğiyle birleşen ön kenarı.Dgr.: anat. margo nasalis Devamını Oku

 • sutura nazomaksillaris: Burun kemiğiyle üst çene kemiğinin processus frontalis’i arasındaki dikiş. Burun kemiğiyle üst çene kemiğinin proc. frontalis’i arasındaki dikiş.Dgr.: anat. sutura nasomaxillaris Devamını Oku

 • prosessus frontalis: Etçillerde üst çene kemiğinin, burun kemiğiyle gözyaşı kemiği arasından alın kemiğine doğru olan uzantısı. İnsan ve sığırda elmacık kemiğinin, alın kemiğinin processus zygomaticus’u ile birleşen çıkıntısı. Devamını Oku

 • ulnaris: Dirsek kemiğine ait, dirsek kemiğiyle ilgili olan Dirsek kemiğine ait, dirsek kemiğiyle ilgili olan.Dgr.: anat. ulnaris Devamını Oku

 • burun ibiği: Maxilla’Nın processus palatinus’unun ve os palatinum’un lamina horizontalis’inin burun boşluğuna bakan yüzlerinde mediyan olarak bulunan ve saban kemiğinin tutunmasına yarayan kemik ibiği, krista nazalis. Maxilla’nın proc. palatinus’unun ve os palatinum’un Devamını Oku

 • xiphisternal: Alt göğŸüs kemiğŸiyle ilgili, alt göğŸüs kemiğŸine özgü (Anatomi) Devamını Oku

 • klavikularis: Köprücük kemiğine ait, köprücük kemiğiyle ilgili olan Köprücük kemiğine ait, köprücük kemiğiyle ilgili olan. Devamını Oku

 • sakralis: Sağrı kemiğine ait, sağrı kemiğiyle ilgili olan Sağrı kemiğine ait, sağrı kemiğiyle ilgili olan Devamını Oku

 • burunsalık: Burunsak. Atların ayakta tutulmasını sağlamak amacıyla yuların sapının alt çene kemiğiyle burun üzerinde ilmek yapılması. Devamını Oku

 • kleydo: Anahtar, köprücük kemiğiyle ilgili olan Anahtar, köprücük kemiğiyle ilgili olan Devamını Oku

 • atlantis: Atlas kemiğiyle ilgili, atlasa ait olan Devamını Oku

 • ligamentum interosseum antebraki: Ön kol kemiğiyle dirsek kemiği arasında, etçillere özgü olan bağ. Ön kol kemiğiyle dirsek kemiği arasında, etçillere özgü olan bağ.Dgr.: anat. ligamentum interosseum antebrachii Devamını Oku

 • ligamentum interosseum antebraki: Ön kol kemiğiyle dirsek kemiği arasında, etçillere özgü olan bağ. Ön kol kemiğiyle dirsek kemiği arasında, etçillere özgü olan bağ.Dgr.: anat. ligamentum interosseum antebrachii Devamını Oku

 • sutura lakrimomaksillaris: Gözyaşı kemiğiyle üst çene kemiği arasındaki dikiş. Gözyaşı kemiğiyle üst çene kemiği arasındaki dikiş.Dgr.: anat. sutura lacrimomaxillaris Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar