voyvodalık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte voyvodalık kelimesinin manası:

 1. Voyvoda egemenliği.
 2. Voyvodanın egemenliği altındaki ülke.

voyvodalık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ilhanlık: İlhan olma durumu. Kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği altına toplayan devlet biçimi, imparatorluk. Devamını Oku

 • kapı kethüdası: Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeylerinin devletle ilgili işlerine bakan görevli, kapı kâhyası. Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeylerinin devletle Devamını Oku

 • hospodar: Eflak ve Buğdan prensi, voyvoda. Devamını Oku

 • reis: Başkan Lider. Küçük tekne kaptanı. Devamını Oku

 • stoacılık: Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon’un kurduğu, öğretiye ilişkin derslerin stoa denilen direkli galeride verildiği öğreti. Usun egemenliğini, doğaya uygun Devamını Oku

 • cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi. Devamını Oku

 • ulusçuluk akımları: Fransız devriminden sonra Avrupa’nın kimi ülkelerinde, 19. yüzyıldan beri Osmanlı egemenliği altındaki yabancı uluslarda ve Türklerde, en sonunda dünyanın bütün ezilmiş uluslarında meydana gelen, kendi kendini bulma ve tam bağımsızlığa kavuşma çaba ve uğraşıları. Devamını Oku

 • emaret: Beylik. Emîr, bey, voyvoda ve prens gibi sanlarla anılan kişiler eliyle yönetilen ülkeler. bk. beylük. Devamını Oku

 • kızılelma: Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad. Yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü. Devamını Oku

 • condominium: Kat mülkiyeti, bir binanın kat sahiplerinin ayrı olması hali Bir üIke üzerinde birkaç devletin ortak hakimiyeti Devamını Oku

 • hakanlık: Hakan olma durumu. Hakanın egemenliğindeki ülke. Devamını Oku

 • ülke: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket Devlet Örnek: Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi. F. R. Atay Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge Örnek: Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek Devamını Oku

 • atatürkçülük: Bu ilkeye bağlılık. Atatürk’ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan Türk Devleti’nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri Devamını Oku

 • aralık: İki şey arasındaki açıklık, mesafe. Sıra, vakit Örnek: O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş. M. Ş. Esendal Uygun, elverişli durum, fırsat. Devamını Oku

 • halifelik: Halife olma durumu. Halifenin görevi, hilafet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar