vulgar latin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte vulgar latin kelimesinin manası:

 1. Halk latincesi

vulgar latin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • düşyorum: Halkın, düşlere dayanarak kişi, nesne ve olayların geçmiş ya da gelecekleriyle ilgili olarak yaptığı geleneksel yorumlar, bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilimi, halk yıldızbilimi, bakı. Devamını Oku

 • halk bitkibilimi: Halkın bitki dünyasıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını içeren bilim dalı bk. halkbilim, krş. halk hayvan bilimi, halk havabilgisi, halk yıldızbilimi, bakı, düşyorum. Devamını Oku

 • halk yaşantısı: Halk yaşantısını oluşturan toplumsal ve ekonomik ürünlerin tümü. bk. halk kültürü, halk katmanı, halk toplumu, krş. aydın kültürü, seçkin kültürü. Devamını Oku

 • halk yıldızbilimi: Halkın bilinmeyeni çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum. Devamını Oku

 • halkerki: (Yun. demokratia, demos = halk, kratos = erk, egemenlik) : 1- Halkın kendisini yönetmesi ya da halkın halk adına yönetilmesi. // Bu yönetimde hükümet, gücünü yurttaşların tümünü içine alan halkın istencinden alır. Hükümet ve devlet işlerinin yürütülmesi, ya yurttaşların tümünün toplanmasıyle (eski Yunan kent-devletlerinde olduğu gibi) ya da doğrudan doğruya halkın seçtiği temsilciler ya Devamını Oku

 • kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme Örnek: Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş. H. Taner Hep, bütün Devamını Oku

 • halk havabilgisi: Halkın, hava olaylarını yerel deneyimlerine dayanarak değerlendirmesi, yorumlaması, sonuçlar çıkarması, birtakım mutlu ve mutsuz olaylara önbelirti saymasıyla ilgili geleneksel inançları, bunlara dayalı bilgi ve uygulamaları, bk. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk yıldızbilimi, yıldızbilim, bakı. Devamını Oku

 • halk yapıcılığı: Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı yapıcılık türü. bk. yapıcılık, krş. halk giysisi, halk sanatı, halk el sanatı. Devamını Oku

 • tribune: Kursu, platform, tribun. Kürsü, tribün, platform, halkın koruyucusu lider, yüksek rütbeli subay (roma), piskopos tahtı Devamını Oku

 • doğu kuramı: Rus ve Batı Avrupa halk kültürünün, Türk halkbilgisinin etkisi altında kaldığını savunanların ileri sürdükleri görüş, bk. halk kültürü, halk bilgisi, krş. yayılım. Devamını Oku

 • flaman: Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse. Halkına özgü olan. Devamını Oku

 • halkbilim olayı: Halkın yarattığı ya da gerçekleştirdiği halkbilimsel oluşumlardan her biri. bk. halk ürünü,halk uygulaması. Devamını Oku

 • köylü ruhbilimi: Halk kültürünün bir kolu olan köylü kültürünü yaratan insanların ruhsal durumlarını inceleyen bilim dalı. bk. halk kültürü, kırsal toplum, krş. halk ruhbilimi. Devamını Oku

 • halk hayvanbilimi: Halkın hayvan dünyasıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını içeren bilim dalı. bk. halkbilim, krş. halk bitkibilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum. Devamını Oku

 • ispanyol: İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse). Halkına özgü olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar