watson transformation sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte watson transformation kelimesinin manası:

 1. Watson dönüşümü

watson transformation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • watson: Bir erkek ismi; bir soyadı; James Dewey Watson (1928 doğŸumlu), 1962 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Amerikalı biyokimyacı; John Christian Watson (1867-1941), şžili asıllı Avustralyalı devlet adamı Devamını Oku

 • durbin watson testi: Bk. Durbin-Watson sınaması Devamını Oku

 • durbin watson istatistiği: Bk. Durbin-Watson katsayısı Devamını Oku

 • watson crick modeli: Watson ve Crick adlı iki araştırıcı tarafından 1953’te DNA için teklif edilen, iki nükleotit dizisinin belli aralıklarla çift sarmal şeklinde sarıldığını ileri süren ve özel molekül dizilişini gösteren model. Watson Devamını Oku

 • durbin watson sınaması: Durbin Watson katsayılarından hareketle istatistiksel olarak hata terimleri arasında ilişkinin bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan sınama yöntemi. (bağlanım çözümlemesi) Artıklar arasında özilişki olup olmadığını araştırmak için geliştirilmiş bir sınama. Devamını Oku

 • uygunsuz baz çifti: Dna’Da normal Watson-Crick çiftini oluşturmayan bir baz çifti. Devamını Oku

 • maurice wilkins: Maurice Hugh Frederick Wilkins (1916-2004), Yeni Zellanda doğŸumlu İngiliz fizikçi ve biyokimyacı, DNA’nın molekül yapısını keşŸfetmek için Watson ve Crick tarafından kullanılan X-ray tekniğŸinin gelişŸtiricisi, 1962 Nobel Tıp Ödülü sahibi Devamını Oku

 • baz çifti: Pürin ve primidin bazlarının hidrojen bağıyla birleşmesi sonucu oluşan yapı. Dna’nın yapısındaki iki polinükleotit zincirinde bulunan bazlardan adeninin timinle ve guaninin sitozinle hidrojen bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan çift, Watson-Crick çifti. Devamını Oku

 • davranışçılık: Psikolojinin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin, psikolojinin araştırma alanına girdiğini inkâr eden görüş. Ruhbilimin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin ruhbilimin araştırma alanına girdiğini yadsıyan görüş. Devamını Oku

 • durbin watson katsayısı: İstatistiksel olarak hata terimlerinin birbiri ile ilişkili olup olmadığını gösteren katsayı. krş. otokorelasyon Devamını Oku

 • transformation: Dönüşüm, dönüştürme, transformasyon, şekil değiştirme, voltaj değişikliği Şekil değişmesi, dönüşüm, dönüştürüm Devamını Oku

 • microbial transformation: Mikrobiyolojik dönüşüm Devamını Oku

 • hyperbolic transformation: Hiperbolik dönüşüm Devamını Oku

 • identical transformation: Özdeslik dönüsümü Devamını Oku

 • coordinate transformation: Konaç dönüşümü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar