westernmost sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte westernmost kelimesinin manası:

 1. En batıdaki

westernmost ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • outmost: En dışarıdaki. En dıştaki, en dışarıdaki, en uzak Devamını Oku

 • outer: Dış, dışarıdaki, harici Dıştaki Dışarıdaki Devamını Oku

 • yedi tansık: İlkçağ uygarlığının olağanüstü yedi sanat anıtı: Mısır piramitleri, Babil’de Semiramis’in asma bahçeleri, Babil kulesi, Olympia’daki Zeüs heykeli, Efes’te Artemis tapınağı, Bodrum’daki mozole, Rodos’taki dev heykel. Devamını Oku

 • antikodon: Mrna üzerindeki kodonun tRNA’ daki tamamlayıcısı olan üçlü nükleotit grubu. Transfer RNA’da mRNA’daki kodonun tamamlayıcı olan ve aminoaside özgü olan üçlü nükleotit. Devamını Oku

 • above 4: The yukarıki, yukarıdaki, (sayfanın) yukarısında bulunan; daha önceki (bölüm/paragraf/satır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782. Yukarıdaki resim şŸehrin 1782´deki halini göstermektedir. ilahi, Allaha ait olan: Think on things above. İlahi şŸeyleri düşŸün.” Devamını Oku

 • genom: Gametlerde bulunan kromozomlar. Bir bireyin ya da bir hücrenin genetik materyalinin tamamı. Devamını Oku

 • in the following manner: Takip eden şŸekilde, aşŸağŸıdaki şŸekilde, aşŸağŸıdaki gibi, şŸu şŸekilde, şŸöyle Devamını Oku

 • polar kovalent bağ: Bir bağdaki bir çift elektronun bağı oluşturan iki atom tarafından ortak kullanıldığı ancak bu bağ elektronlarının atomlardan birisine daha yakın bulunduğu bağ. Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun elektronegativitesi fazla Devamını Oku

 • küme: Tümsek biçimindeki yığın. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup Örnek: Tarla kuşları Mustafa’nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga Devamını Oku

 • off: ), (İng.), argo başlangıç ), ABD, argo öIdürmek, slang mortlatmak. Devamını Oku

 • buğrahan: Buğra-han. X. yüzyılın başlarında Orta Asya´daki yağma boyundan çıkan ve ilk İslam devletini kuran Türk hükümdarlarının birçoğuna verilen san. 1. x. yy.’ın başlarında orta asya’daki yağma boyundan çıkan ve Devamını Oku

 • kon tiki kuramı: Norveçli Thor Heyerdahl’ın Peru’daki taştan yapılma anıtsal Kon-tiki yontularının Polinezya’daki yontulara benzerliğine dayanarak, Polinezyalıların atalarının İ.Ö. 500’de Peru’dan ve İ.S. 1000 yıllarında Kuzey Amerika’dan Okyanusya’ya geldiklerini ileri sürdüğü kuramı. Norveçli Devamını Oku

 • yosun: Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad. Sporlu bitkilerden kara hayatına uyum sağlamış, rizoitleri ile toprağa tutunan, gametofit ve sporofit olmak üzere Devamını Oku

 • taşıyıcı RNA: Ribonükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelmiş, kıvrımlar gösteren, tek zincirli yapıya sahip, protein sentezinde mRNA’daki genetik koda uygun olan aminoasidi taşıyarak peptit zincirine katılmasını sağlayan, adaptör molekül olarak görev yapan bir RNA çeşidi, transfer RNA, tRNA. Devamını Oku

 • nüklei intralaminares talami: Talamusta, büyük çekirdekler yanında, bulunan çok sayıdaki çekirdeğe verilen ad. Talamusta, büyük çekirdekler yanında, bulunan çok sayıdaki çekirdeğe verilen ad.Dgr.: anat. nuclei intralaminares thalami Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar