wholeheartedly sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte wholeheartedly kelimesinin manası:

  1. Kalben

wholeheartedly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • to calve: Kalben Devamını Oku

  • kalben: İçten, gönülden gelerek, yürekten Örnek: Kalben bana nasıl ahmak dediğine dikkat etmemek mümkün değildi. H. Z. Uşaklıgil Devamını Oku

  • itimad: (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak. (Osmanlıca’da yazılışı: i’timad) Devamını Oku

  • itikad: İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak. (Bak: İltizam) (Osmanlıca’da yazılışı: i’tikad) Devamını Oku

  • tecdidi iman: İman esaslarını kalben tasdik ettiğini, dil ile de tekrar edip yenilemek.( $ ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri, için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki Devamını Oku

  • eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, Devamını Oku

  • eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar