wishywashy sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte wishywashy kelimesinin manası:

 1. Dili
 2. Açık, cansız, zayıf, renksiz, boş

wishywashy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • wishy washy: Cansız, açık, hafif (çay vs.), karaktersiz, zayıf, renksiz, boş Devamını Oku

 • bloodless: Kansız, cansız, hissiz, duygusuz, solgun, kan dökmeden yapılan Kansız, solgun, renksiz Devamını Oku

 • dead: Ölü, öImüş, müteveffa Sönük Cansız, Devamını Oku

 • colorless: Renksiz, soluk Solgun, donuk, anlamsız Devamını Oku

 • milli dil: Bir millete mensup kişilerin kullandığı ortak dil: Türk dili, Rus dili, Macar dili, İngiliz dili, Arap dili, Japon dili, Kore dili vb. Devamını Oku

 • singsong: Monoton bir sesle söylemek, cansız söylemek, tekdüze bir tonda konuşmak Aynı tempoda ve cansız bir makamla okuma Devamını Oku

 • lackadaisical: Canından bezmiş gibi, cansız Alakasız, uyuşuk, tembel. Devamını Oku

 • ölülük: Cansız kalma durumu, cansızlık Örnek: Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • spontaneous generation: Cansızlık, cansızdan canlı oluşumu, dirimdışı türeme Devamını Oku

 • cemadat: Cansızlar, cansız varlıklar. Devamını Oku

 • ekosistem: Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü. Bir alandaki canlı birliklerin ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem. Devamını Oku

 • heartless: Kalpsiz, merhametsiz, zalim, vicdansız Yüreksiz Devamını Oku

 • feckless: Hünersiz, beceriksiz, elinden iş gelmeyen Cansız, zayıf. Devamını Oku

 • achromacyte: renksiz kalmış kırmızı kan küreciği, renksiz alyuvar. Devamını Oku

 • abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. (Yun. a: ..sız; bios: hayat; genesis: doğum) Hayatın kökeni olarak canlıların cansızlardan meydana gelmesi; mikroorganizmaların ve yüksek organizmaların birdenbire cansızlardan meydana geldiğini ileri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar