without showing responsi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte without showing responsi kelimesinin manası:

 1. Sorumluluk göstermeden

without showing responsi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • unvaryingly: DeğŸIşŸMeden, değŸişŸiklik göstermeden, değŸişŸim göstermeden, her zaman aynı kalan bir şŸekilde Devamını Oku

 • unwarily: Dikkatsizce, özensizce, dikkat göstermeden, özen göstermeden Devamını Oku

 • inattentively: Dikkatsizce Dikkatsizce, dikkat göstermeden, özen göstermeden; ihmal ederek, ihmalkarca, ilgisizce Devamını Oku

 • sorumsuz: Sorumlu olmayan, sorumluluk taşımayan, sorumluluk duygusu bulunmayan, düşünmeden hareket eden (kimse), mesuliyetsiz. Devamını Oku

 • impose liability: Sorumluluk yüklemek, sorumluluk getirmek, sorumlu tutmak Devamını Oku

 • mesuliyet: Sorumluluk Örnek: Hatta utanmasalar bütün Çırçır yangınının mesuliyetini ona yükleyecekler. R. N. Güntekin Bk. sorumluluk Mes’ul olma hali. Yaptığı iş ve hareketten hesap vermeğe mecbur oluş. (Osmanlıca’da yazılışı: mes’uliyet) Devamını Oku

 • primary liability: Temel sorumluluk, en başta gelen sorumluluk Devamını Oku

 • limited liability: Sınırlı sorumluluk, sınırlı mesuliyet, kısmi yasal sorumluluk Devamını Oku

 • responsibility: Mesuliyet, sorum, sorumluluk. Sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük, güvenilirlik, sağlamlık, ödeme gücü, temyiz gücü Devamını Oku

 • responsible: Mesul, sorumlu Sağduyulu İtimada layık Devamını Oku

 • liability: Sorumluluk, mesuliyet Taahhüt Borç, düyun Devamını Oku

 • encumber: İncumber engel olmak, mani olmak Yüklemek, zorunluluk veya sorumluluk altında bırakmak Devamını Oku

 • encumber: İncumber engel olmak, mani olmak Yüklemek, zorunluluk veya sorumluluk altında bırakmak Devamını Oku

 • dingincilik: Tam bir gönül rahatlığı, tutkusuzluk içinde bütün arzulardan sıyrılmış olarak direnç göstermeden kendini Tanrı ibadetine vermeyi ve tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaçlayan dünya görüşü, sekincilik. (Lat. quis = dinginlik) : Devamını Oku

 • calmly: Sakince, heyecan göstermeden Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar