woodbind sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte woodbind kelimesinin manası:

 1. Yabani hanımeli

woodbind ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • woodbine: Hanımeli, bot Yabani hanımeli, frenk asması, ucuz sigara Devamını Oku

 • woodbine: Hanımeli, bot Yabani hanımeli, frenk asması, ucuz sigara Devamını Oku

 • gereklik kipi: (Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur.1. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im) 2. K.T. gelmelisin (gel-meli-sin) 3. K.T. gelmeli (gel-meli) 1. K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz) 2. K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz) 3. K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler) Devamını Oku

 • gereklilik kipinin hikayesi: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz vb. –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay, Üç İstanbul). Evet hiç olmazsa Devamını Oku

 • gereklilik kipi: Fiilin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -malı / -meli ekiyle kurulur: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi. Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın Devamını Oku

 • wilding: Yabani bitki Yabani ağaç veya fidan ve bunların meyvası Devamını Oku

 • osmotic: Geçişmeli, osmotik. Ozmotik, geçişmeli, geçişen Devamını Oku

 • hububat danaleri eleme kalıntıları: Hafif ve kırık taneler, yabani kara buğday, yabani yulaf d Devamını Oku

 • contentious: Kavgacı, mücadeleci, çekişmeli, tartışmalı Kavgacı, daima çekişen Devamını Oku

 • must: Kesin, kesinlikle, mutlaka Şıra. Kızmış Devamını Oku

 • roughrider: Yabani at terbiyecisi, yabani at binicisi, başıbozuk süvari [amer.] At terbiye eden kimse Devamını Oku

 • haggard: Yorgunluk ve açlıktan dolayı bitkin görünüşlü; yabani görünüşlü, yabani davranışlı Vahşi şahin, evcilleşmemiş şahin Devamını Oku

 • mustang: Amerika’ya mahsus yabani at. Yabani at Devamını Oku

 • harelike: Yabani tavşŸan gibi, yabani tavşŸana benzer Devamını Oku

 • brutal: Vahşi, yabani, acımasız, gaddar, zalim, kaba, yontulmamış, sert, şiddetli Vahşi, yabani Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar