working condition sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte working condition kelimesinin manası:

 1. İş durumu, çalışma şartı

working condition ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • implied condition: Zımnã® durumu, üstü örtülü durum, açıkça belirtilmeden anlaşŸılan durumu Devamını Oku

 • voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu Devamını Oku

 • inconclusiveness: Sonuçsuzluk, neticesizlik, bir sonuca ulaşŸmama durumu; ikna edememe durumu, inandırıcı olmama durumu; kararsızlık, iki arada bir derede kalma durumu Devamını Oku

 • incredulousness: İnanmama durumu, kuşŸkulanma durumu, kuşŸkulu olma durumu, şŸüphe etme durumu, şŸüpheli olma durumu Devamını Oku

 • imperceptibility: Algılanamazlık, algılanabilir olmama durumu, tespit edilemezlik, hissedilemezlik, hissedilebilir olmama durumu; incelik, hafiflik, azıcık olma durumu, küçücük olma durumu, farkına varılamaz olma durumu Devamını Oku

 • körlük: Görme engellilik. Kesmez olma durumu Örnek: Bileği taşındaki bıçak bir ileri gidiyor, bir geriliyor, ağzının körlüğünü yok ediyordu. T. Dursun K Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş. Devamını Oku

 • sağlık: Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet. Vücudun iyi veya kötü olması durumu. Devamını Oku

 • spectralness: Hayaletlilik, hayalet gibi olma durumu, hayalete benzeme durumu, hortlak şŸeklinde olma durumu, hayalî olma durumu Devamını Oku

 • namelessness: İsimsizlik, adsız olma durumu; isme sahip olmama durumu; anonim olma durumu; ifade edilemez olma durumu Devamını Oku

 • saydamsızlık: Saydam olmama durumu, ışığı geçirmeme özelliği. Filmin ışık geçirmezlik durumu ve bunun ölçümü. Devamını Oku

 • imperishability: Çürümezlik, çürümeme durumu, yok olmazlık, yok olmama durumu, bozulmaya karşŸı dirençli olma durumu Devamını Oku

 • sum s.t. up: Bir şŸeyi özetlemek: That sums it up. O söz durumu gerçekten özetliyor. bir durumu anlamak/kavramak: She summed up the situation immediately. Durumu hemen anladı. Devamını Oku

 • sığlık: Sığ olma durumu. Sığ (yer) Örnek: İskelenin beri yanındaki sığlıktan yürüdük. M. Yesarî Yüzeyde kalma durumu, derine inmeme durumu. Devamını Oku

 • working conditions: İş durumu, çalışma şartı Devamını Oku

 • inexpensiveness: Ucuzluk Pahalı olmama durumu, ucuzluk, ucuz olma durumu, fazla pahaya patlamama durumu, düşŸük fiyatlı olma durumu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar