yağbirikim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yağbirikim kelimesinin manası:

 1. Daha çok Buşman, Hotanto ve Zulu kadınlarında görülen, kalçaların arkada yağ toplaması sonucu belin içbükey bir durum alışıyla ilgili gövdesel özellik.

yağbirikim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birikim: Birikme, bir yerde toplanıp yığılma Örnek: Kim bilir kaç olayın birikimiyle zifir gibi kararmıştı, içi. T. Buğra Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim Örnek: Mimari birikim bazen bir kente köklü bir damga, bir özellik bırakıyor. H. Taner Biriktirilen mal veya para. Devamını Oku

 • kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan: Kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir. Devamını Oku

 • onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar: Zamanında olduğunda büyük yarar sağlayacak bir durum, zamanı geçtikten sonra gerçekleşirse zarar bile verebilir. Devamını Oku

 • ya herrü ya merrü: Zor, tehlikeli bir durum karşısında “ne olursa olsun” gibi kötü olasılığın da göze alındığını anlatır. Devamını Oku

 • birikim etkeni: Işınımın bir ortamdan geçişi sırasında, belirli bir ışınım büyüklüğünün o ortamın herhangi bir noktasındaki toplam değerinin o noktaya hiç çarpışma yapmadan gelen ışınım katsayısına oranı. Devamını Oku

 • ilkel birikim: Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağımlı kılan, kapitalist üretim için gerekli temeli sağlayan ve Karl Marx tarafından tanımlanan tarihsel süreç. Devamını Oku

 • ilksel birikim: Bk. ilkel birikim Devamını Oku

 • alt birikim: Birikim elementinin birikim alanındaki yüzdesinin, alaşımdaki ortalamasından düşük olduğu birikim olayı. Devamını Oku

 • birikim katsayısı: Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı. Devamını Oku

 • yatırılmamış birikim: Henüz bir yatırıma harcanmamış birikimler. Devamını Oku

 • yağlama yağı: Hareket eden yüzeylerde sürtünmeyi azaltmak amacıyla kullanılan genellikle rafine edilmiş bir yağ türü. Motor ve makine parçalarının yağlanmasında kullanılan madde. Devamını Oku

 • gerinim yaşlanması: Akma özelliği gösteren çeliklerin, yoğruk bozunumlarının yarıda kesilmesiyle ve yaşlanma sonucu yeniden, daha yüksek değerle bir akma özelliği göstermesi olayı. Devamını Oku

 • yaşlanma pigmenti: Bazı hayvanların dokularında yaşlanmayla biriken, suda çözünmeyen pigment granülleri. Kahverengi, uzun dalga boylu ültraviyole ışığıyla aktifleştirildiğinde sarı yeşil flüoresan özellik gösteren, lipit protein bileşiği. Seroyit pigment, lipofuskin. Otofagositoz yoluyla lizozomlara Devamını Oku

 • yağmur yağarken küpünü doldurmak: Kazanç fırsatı varken ondan yararlanarak para ya da mal edinmek. Devamını Oku

 • yağmur yağdırma aygıtı: Yağmur sesi veren aygıt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar