yağışsızlık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yağışsızlık kelimesinin manası:

 1. Yağış olmama durumu, kuraklık.

yağışsızlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • inconsequentiality: Önemsizlik, ehemmiyetsizlik; sonuçsuzluk, sonucu olmama durumu, neticesi olmama durumu; ilgisizlik, ilgili olmama durumu, alakasızlık; mantıksızlık Devamını Oku

 • imperfectness: Kusur Kusurluluk, kusursuz olmama durumu, mükemmel olmama durumu, hatalılık, hatasız olmama durumu Devamını Oku

 • sütsüzlük: Sütü olmama durumu. Kötü soydan gelme, sütü bozuk olma durumu veya sütsüzce davranış. Devamını Oku

 • bakışımsızlık: Bakışımsız olma durumu, asimetri. Bakışım özelliği olmama durumu. Devamını Oku

 • saydamsızlık: Saydam olmama durumu, ışığı geçirmeme özelliği. Filmin ışık geçirmezlik durumu ve bunun ölçümü. Devamını Oku

 • sürümsüzlük: Sürümü olmama durumu. Devamını Oku

 • voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu Devamını Oku

 • incorporeity: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik Devamını Oku

 • incompleteness: Eksik Eksiklik, noksanlık, tam olmama durumu, noksan olma durumu; bozukluk, kusurluluk, mükemmel olmama durumu Devamını Oku

 • incorporeality: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik Devamını Oku

 • imperceptibility: Algılanamazlık, algılanabilir olmama durumu, tespit edilemezlik, hissedilemezlik, hissedilebilir olmama durumu; incelik, hafiflik, azıcık olma durumu, küçücük olma durumu, farkına varılamaz olma durumu Devamını Oku

 • homelessness: Evsizlik, evsiz olma durumu, yaşŸayacak yeri olmama durumu, evi olmama durumu Devamını Oku

 • yağmur duası: Kuraklık zamanlarında yağmur yağması için halkın topluca Tanrı’ya yakarması. Kuraklık sırasında yağmur yağdırması için yüce varlıklara, atalara, kutsal kişilere yönelik, onları acımaya getirecek ve yumuşatacak nitelikteki yakarış, dua. Devamını Oku

 • yağmur duası: Kuraklık zamanlarında yağmur yağması için halkın topluca Tanrı’ya yakarması. Kuraklık sırasında yağmur yağdırması için yüce varlıklara, atalara, kutsal kişilere yönelik, onları acımaya getirecek ve yumuşatacak nitelikteki yakarış, dua. Devamını Oku

 • yersizlik: Yeri olmama veya yeri yeterli olmama durumu. Yerinde olmama durumu, uygunsuzluk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar