yağmur geçirmez ışıklık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yağmur geçirmez ışıklık kelimesinin manası:

 1. Yağmurun girmesine karşı, yönetmeliğine uygun koruyucuyle donatılmış ışıklık.

yağmur geçirmez ışıklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • according to civil service regulations: Kamu hizmeti yönetmeliğŸine uygun olarak Devamını Oku

 • sonaşam: Atletizmin herhangi bir dalında, yönetmeliğe uygun olarak o zamana değin elde edilmiş derecelerin en üstünü ya da eşiti. Devamını Oku

 • regulation: Yönetmeliğe uygun, resmi, iş Düzenleme, düzene sokma, ayarlama, ayar, düzen, kural, yasa, sistem Devamını Oku

 • donatımcı: Bir film veya tiyatro eseri için gerekli sahne donatımı işini yöneten kimse. Donatımlığı hazırlayan görevli. Devamını Oku

 • yarışçı: Bir spor dalında birbirini geçmeye çalışanlardan her biri, müsabık. I.A.A.F. yönetmeliği kurallarına uygun olarak tek başına, takımca ya da takım içinde yarışlara katılan atlet. Devamını Oku

 • disiplin suçu: Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı. Okul içinde ya da dışında öğrencinin disiplin yönetmeliğine göre yapmaması gereken davranışlardan birini yapması. Devamını Oku

 • konnektör: Demir yollarında fren kumanda kollarını dingilin üzerine bağlayan ve her iki ucunda kumanda kolunun girmesine uygun deliği bulunan parça veya düzen. Bağlayıcı Devamını Oku

 • siperlik: Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lamba vb. şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik Örnek: Alanın elektrik lambalarının siperlikleri önünde pırıl pırıl, iri taneler halinde geçen yağmurun hızı daha iyi belli oluyordu. N. Cumalı Siper olma özelliği bulunan yer. Devamını Oku

 • su geçirmez ışıklık: Püskürtülmüş, fışkırtılmış sulardan korunmuş olarak çalışmasını sağlayacak parçaları olan ışıklık. Devamını Oku

 • cursorial: Koşmaya uygun yapıda. KoşŸabilen, yürüyebilecek veya koşŸabilecek şŸekilde donatılmışŸ (özellikle bazı hayvanların uzuvlarına ilişŸkin) Devamını Oku

 • verici yayaç: Bir ya da birkaç vericisi, verici dalgalığı ve öbür donatımı bulunan, bir yayın merkezinden gelen televizyon imlerini, yayına uygun biçimde işleyerek yayan kuruluş. Devamını Oku

 • battlemented: Mazgallı siperlerle donatılmışŸ, mazgallarla donatılmışŸ, içinden silahların ateşŸlenebildiğŸi boşŸlukları olan (duvarlarda) Devamını Oku

 • membranlı fonendeskop: Yüksek frekanslı ses titreşimlerini ileten tambura kısmı sesi kuvvetlendiren bir zarla donatılmış, özellikle akciğerlerin dinlenmesi için uygun olan fonendeskop. Devamını Oku

 • mera: Otlak, çayırlık Örnek: Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı. Ö. Seyfettin Hayvanları otlatmaya elverişli, doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan, otları seyrek ve kısa boylu, biçilmeye uygun olmayan engebeli arazi. Devamını Oku

 • yardımcı donatımcı: Görünçlük donatımı çalışmalarında donatımcıya yardımcı olan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar